فايل دانشجويي و پژوهشي


فايل دانشجويي و پژوهشي

         ارتقا مدولاسيون سيكل كاري براي بهبود كاركرد مدولاسيون آشوب در محيطهاي فيدينگ

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۱۰:۰۲:۵۳    مهندس موسوي

ارتقا مدولاسيون سيكل كاري براي بهبود كاركرد مدولاسيون آشوب در محيطهاي فيدينگ

در اين پايان نامه ارتقا مدولاسيون سيكل كاري براي بهبود كاركرد مدولاسيون آشوب در محيطهاي فيدينگ صورت مي گيرد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 139
حجم 1 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pdf
دسته بندي مهندسي برق


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي برق مخابرات

ارتقا مدولاسيون سيكل كاري براي بهبود كاركرد مدولاسيون آشوب در محيطهاي فيدينگ

 
چكيده:
در علم مخابرات سيگنالهاي آشوبي به خاطر خواصي چون همبستگي ، پهن باند بودن، حساسيت به مقدار اوليه و سادگي پياده سازي در سيستمهاي عملي مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله كاربردهاي آنها، ميتوان در بلوكهاي نمونه برداري سيگنال، كد كننده منبع 5، رمز نگاري 6، كد كننده كانال، در هم نهي مدولاسيون، تكنيكهاي طيف گسترده، همزماني و ... اشاره كرد. اما در مخابرات بيسيم و به منظور مقابله با اثرات مخرب كانال بيشتر كاربردهاي آن در تكنيكهاي مدولاسيون، طيف گسترده، دسترسي چندگانه و مكان يابي ميباشد.
 
نظريه آشوب در اواخر قرن بيستم توسط لورنتز و ديگران پايه گذاري شد. علم آشوب به بررسي سيستم‌هاي غير خطي و رفتار آنها در شرايط مختلف مي‌پردازد. از آنجا كه سيستم‌هاي اطراف ما اكثراً غير خطي هستند با ايجاد فيدبك درون آنها ممكن است از خود رفتار آشوبي نشان دهند. به اين معنا كه با دانستن وضعيت فعلي و قوانين حاكم بر آنها امكان پيش بيني وضعيت آنها در آينده وجود نداشته باشد. به كمك نظريه آشوب مي‌توان بررسي اين سيستم‌ها را تسهيل نمود. علاوه بر بررسي سيستم‌هاي غير خطي مي‌توان از نظريه آشوب به منظور ساخت سيستم‌ها و سيگنال‌هاي آشوبي بهره برد. 
 
از آنجا كه سيگنال‌هاي آشوبي خواص بي‌نظيري مانند حساسيت به مقدار اوليه، پهناي باند زياد، خواص همبستگي مناسب، شبه نويز و در عين حال قطعي بودن را دارند براي سيستم‌هاي مخابراتي بسيار مناسب هستند. يكي از مشكلات موجود در كانال بي‌سيم محوشدگي سيگنال دريافتي مي باشد كه ناشي از انتشار و دريافت سيگنال از چند مسير است. اين امر باعث مي شود توان سيگنال دريافتي به صورت تصادفي با زمان تغيير كند. يكي از كاربردهاي نظريه آشوب در مخابرات بي‌سيم انواع مدولاسيون‌هاي آشوبي مي باشد. اين مدولاسيون‌ها كه از سيگنال‌هاي آشوبي استفاده مي‌كنند از خواص اين سيگنال‌ها به منظور مقابله با اثر مخرب كانال محوشدگي بهره مي‌برند. اين خواص اين امكان را مي‌دهد كه بتوان از سيگنال‌هاي آشوبي به عنوان كد‌هاي يك سيستم چند كاربره استفاده نمود. 
 
طي سال‌هاي اخير در بين مدولاسيون‌هاي آشوبي معرفي شده مدولاسيون DCSK عملكرد بهتري از سايرين در محيط‌هاي داراي محوشدگي و نيز سيستم‌هاي چند كاربره داشته است. بر اساس اين مدولاسيون مدولاسيون‌هاي ديگري معرفي شده است كه هر يك از آنها يكي از جنبه‌هاي مدولاسيون را بهبود داده است. ما در اين پايان نامه بر پايه مدولاسيون DCSK مدولاسيون جديدي با نام DCSK-CR ارائه نموده‌ايم كه هدف آن بهبود عملكرد مدولاسيون در محيط داراي محوشدگي و نيز در سيستم چند كاربره است. ايده اصلي اين مدولاسيون استفاده از سيگنال آشوبي ارسال شده براي تخمين وضعيت كانال و بهبود عملكرد سيستم است كه اين كار تا به حال انجام نشده بود. نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه مدولاسيون ارائه شده نسبت به ساير مدولاسيون‌هاي آشوبي خصوصاً مدولاسيون DCSK در محيط فيدينگ عملكرد بهتري دارد. همچنين مي‌توان بدون هيچ گونه تغييري در فرستنده و گيرنده از مدولاسيون DCSK-CR در سيستم چند كاربره استفاده نمود كه سيگنال‌هاي آشوبي در آن به نوعي نقش كدهاي گسترش طيف در سيستم‌هاي طيف گسترده را ايفا مي‌كنند.
 
 
 
 
 
كلمات كليدي:

نظريه آشوب

مدولاسيون‌هاي آشوبي

مدولاسيون سيكل كاري

محيط‌هاي با محوشدگي چندمسيره

 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول - پيشگفتار 1
-1-1 مقدمه . 3
-2-1 كاربرد نظريه آشوب در مخابرات . 4
-3-1 مدولاسيونهاي آشوبي  4
-4-1 مروري بر فصلهاي آتي  5
 

فصل دوم – نظريه آشوب و سيگنالهاي آشوبي. 7

-1-2 مقدمه . 9
-2-2 مفاهيم اوليه  9
-3-2 مفهوم رفتار آشوبي  9

-4-2 علت بروز رفتار آشوبي . 10

-5-2 ساخت يك سيگنال آشوبي ساده . 11
-6-2 مولدهاي آشوبي . 13

-7-2 خواص سيگنالهاي آشوبي  14

-1-7-2 پهناي باند . 14
-2-7-2 حساسيت به مقدار اوليه . 16
-3-7-2 خودبستگي و همبستگي متقابل  17
-4-7-2 نقشههاي تكرار شونده . 19
-8-2 كاربردهاي مخابراتي  22
-9-2 نتيجه گيري . 24
 

فصل سوم – مدولاسيونهاي آشوبي 25

-1-3 مقدمه  27

-2-3 معرفي اصول مدولاسيونهاي آشوبي  27

32  (CSK) -3-3 مدولاسيون با كليد زني آشوبي
با يك سيگنال آشوبي  32 CSK -1-3-3 مدولاسيون

با دو سيگنال آشوبي . 35 CSK -2-3-3 مدولاسيون

38  (DCSK) -4-3 مدولاسيون تفاضلي با كليد زني آشوبي
-5-3 مدولاسيون تفاضلي با كليد زني آشوبي مدوله شده فركانس . 41
-6-3 محاسبه احتمال خطاي مدولاسيونهاي آشوبي  42
42  AWGN -1-6-3 محاسبه احتمال خطاي مدولاسيونهاي آشوبي در محيط
در محيط با محوشدگي مسطح رايلي . 46 DCSK -2-6-3 احتمال خطاي مدولاسيون
در محيط با محوشدگي فركانس گزين رايلي 48 DCSK -3-6-3 احتمال خطاي مدولاسيون
51  HCS-DCSK -7-3 مدولاسيون
-8-3 نتيجه گيري . 53
 

 فصل چهارم – بهبود عملكرد مدولاسيون DCSK با استفاده از گيرنده همدوس و تخمين ضريب كانال محوشدگي. 56

-1-4 مقدمه  58

-2-4 معرفي مدولاسيون تفاضلي با كليدزني آشوبي – گيرنده همبستهگير . 58

60 . DCSK-CR -3-4 اصول مدولاسيون
در محيط با محوشدگي مسطح  62 DCSK-CR -4-4 بررسي عملكرد مدولاسيون
62 . DCSK-CR -1-4-4 محاسبه احتمال خطاي مدولاسيون
-2-4-4 تخمين ضريب كانال محوشدگي . 67
-5-4 شبيه سازي، تحليل و مقايسه نتايج  68
-1-5-4 نحوه شبيه سازي . 72
-2-5-4 نتيجه شبيه سازي در محيط با محوشدگي مسطح رايلي . 74

-3-5-4 تأثير مولد سيگنال آشوبي . 76

-4-5-4 تأثير مقدار اوليه براي توليد سيگنال آشوبي  77

-5-5-4 تأثير پارامتر سيستم آشوبي . 78

78  (2􀟚 -6-5-4 تأثير ضريب گسترش طيف (
82  AWGN -7-5-4 عملكرد مدولاسيون در محيط
83  DCSK-CR و DCSK -6-4 مقايسه ساختار مدولاسيونهاي

-1-6-4 بررسي پيچيدگي مدولاسيون . 83

-2-6-4 مشكلات همزماني بين فرستنده و گيرنده  85
-3-6-4 امنيت اطلاعات . 87
-7-4 نتيجهگيري  88
 

 فصل پنجم – بررسي عملكرد مدولاسيون DCSK-CR در محيط چندكاربره. 89

-1-5 مقدمه  91
در محيط چند كاربره . 91 DCSK-CR -2-5 توسعه مدولاسيون
در محيط چند كاربره با محوشدگي  91 DCSK-CR -3-5 عملكرد مدولاسيون
-1-3-5 بررسي احتمال خطاي سيستم به صورت نظري . 92
-2-3-5 تأثير افزايش تعداد كاربران بر عملكرد سيستم . 95
-3-3-5 نحوه انتخاب مقادير اوليه براي توليد سيگنالهاي آشوبي  98
-4-3-5 تأثير ضريب گسترش طيف در عملكرد مدولاسيون در محيط چند كاربره . 107
108 . DCSK-WC -4-3-5 شبيه سازي عملكرد سيستم
110  DCSK-WC با DCSK-CR -5-3-5 مقايسه سيستم
-4-5 نتيجه گيري . 112
 
فصل ششم – جمع بندي و پيشنهادات  114
-1-6 نتيجه گيري. 116
-2-6 پيشنهادات. 118
واژه نامه 121
مراجع  125
 
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

ارتقا مدولاسيون سيكل كاري براي بهبود كاركرد مدولاسيون آشوب در محيطهاي فيدينگ،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         مدل سازي و حل مساله زمانبندي كار كارگاهي با زمانهاي آماده‌سازي وابسته به توالي

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۱۰:۰۲:۱۹    مهندس موسوي

مدل سازي و حل مساله زمانبندي كار كارگاهي با زمانهاي آماده‌سازي وابسته به توالي

مدل سازي و حل مساله زمانبندي كار كارگاهي با زمانهاي آماده‌سازي وابسته به توالي


مشخصات فايل

تعداد صفحات 152
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مهندسي نرم افزار


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار

مدل سازي و حل مساله زمانبندي كار كارگاهي با زمانهاي آماده‌سازي وابسته به توالي

 
 
چكيده:
    يكي از مطرحترين مباحث كه توجه محققان و پژوهشگران را به خود اختصاص داده است، مقوله زمانبندي است. ايجاد يك برنامه ريزي اثربخش وكارآمد جهت تعيين توالي توليد، ارتباط اساسي با افزايش راندمان سيستمهاي توليدي دارد. يكي از پيچيده ترين مباحث مطرح درمقوله زمانبندي، زمانبندي كار كارگاهي است.
 
مستندات و برنامه هاي ملموس همچون برنامه كلاسي، برنامه حركت اتوبوس و غيره. يك برنامه معمولا به ما مي گويد كي وقايع اتفاق مي افتد. جواب به سئوالاتي كه با كي شروع مي شوند، معمولا اطلاعاتي در مورد زمان به ما مي دهد. حركت اتوبوس از ساعت 6 شروع مي شود و تا ساعت 20 ادامه دارد. شام در ساعت 21 سرو خواهد شد و مواردي از اين دست. در برخي موارد نيز پاسخ ها به توالي وقايع اشاره مي كند. اتوبوس پس از روشن شدن هوا حركت مي كند و شام پس از نظافت سالن سرو مي شود. بنابراين سئوالاتي كه با كي شروع مي شوند، با اطلاعاتي در مورد زمان و يا توالي وقايع، كه از برنامه بدست مي آيد پاسخ داده مي شوند.
 
 فرآيند ايجاد برنامه، تحت عنوان زمانبندي شناخته مي شود. هر چند كه عموما برنامه ها ملموس و ساده به نظر مي رسند، اما فرآيند ايجاد آنها بدون درك عميقي از زمانبندي، پيچيده است. تهيه شام يك مسئله زمانبندي روزمره است كه نيازمند انجام دادن كسري از فعاليتها است. مسائل زمانبندي در صنعت نيز ساختار مشابهي دارند. آنها شامل مجموعه اي از فعاليتها و مجموعه اي از منابع موجود جهت انجام آن فعاليتها است. همچنين در صنعت برخي از تصميمات تحت عنوان تصميمات برنامه ريزي شناخته مي شوند. فرآيند برنامه ريزي، منابع لازم جهت توليد و مجموعه فعاليتهاي مورد نياز جهت زمانبندي را تعيين مي كند. در فرآيند زمانبندي، ما نيازمند تعيين نوع و مقدار هر منبع هستيم و نتيجتا مي توانيم زمان شدني اتمام كارها را مشخص كنيم [2]. زمانبندي، فرآيند تخصيص منابع محدود به فعاليت ها در طول زمان، جهت بهينه سازي يك و يا چند تابع هدف است. منابع شامل نيروي انساني، ماشين آلات، مواد، تجهيزات كمكي و غيره مي باشند. 
 
 
 
واژگان كليدي:

الگوريتم ژنتيك تركيبي

الگوريتم الكترومغناطيس

مسئله فروشنده دوره گرد 

بهينه سازي جامعه مورچگان

زمانهاي آماده‌سازي وابسته به توالي

بكارگيري روشهاي فراابتكاري تركيبي

مسئله زمانبندي جريان كارگاهي جايگشتي

 
 
 
مقدمه:
عمليات هاي ماشين آلات، حركتها، انتقالات و بارگيري ها و غيره نيز به عنوان مثالهايي از فعاليت مطرح مي باشند. فعاليت ها مي توانند داراي زودترين زمان شروع، ديرترين زمان خاتمه و زمان تحويل باشند. هدف از زمانبندي نيز مواردي چون حداقل زمان تكميل جهت يك مجموعه از سفارشات، حداقل ديركرد، حداكثر تعداد فعاليتها و يا سفارشات تكميل شده در يك زمان مشخص، حداقل هزينه هاي راه اندازي، حداقل تعداد كارها يا سفارشات با تاخير، حداكثر استفاده از منابع، حداقل موجودي مياني، تعادل در استفاده از منابع و غيره است. حال با توجه به اهداف مورد نظر و با عنايت به محدوديت هاي موجود، از قبيل ظرفيت توليد، ظرفيت منابع، ميزان موجودي منابع، محدوديت بودجه و محدوديت زمان، مسئله زمانبندي و يا تخصيص منابع به فعاليتها در طول زمان انجام مي گيرد [3].
 
    همانگونه كه اشاره شد زمانبندي، تخصيص منابع در طول زمان براي اجراي مجموعه اي از وظايف است. اين تعريف دو مفهوم مختلف را در بردارد. اولا زمانبندي نوعي تصميم گيري است و فرايندي است كه در جريان آن برنامه زماني تعيين مي شود. ثانيا زمانبندي مبحثي نظري است كه مجموعه اي از اصول، مدلها، روشها و نتايج منطقي را در برمي گيرد، كه براي ما بينشي عميق در مورد عمل زمانبندي فراهم مي آورد.
 
    قدمهاي دستيابي به تصميمات زمانبندي را طبق رويكردي سيستمي مي توان توصيف كرد. رويكرد سيستمي نشانگر ساختاري رسمي است كه در عملكرد مديريتي امروزي از حمايتي فزاينده برخوردار است. چهار مرحله اصولي رويكرد سيستمي، فرمولبندي، تحليل، ايجاد و ارزيابي مي باشد. در مرحله اول، اساسا مسئله را تعريف و ضابطه هاي حاكم بر تصميم گيري را تعيين مي كنند. اين فعاليت، اغلب پيچيده و بغرنج است، ولي تصميمات مناسب و خوب بدون تعريف روشن مسئله و مشخص كردن صريح اهداف به ندرت ممكن است اتخاذ شود. تحليل، فرآيند مشروح بررسي عناصر مسئله و روابط متقابل آنها با يكديگر است. هدف از اين مرحله تعريف متغيرهاي تصميم گيري و نيز تشخيص روابط آنها با محدوديتهايي است كه بايد از آن پيروي كند. مرحله ايجاد، فرآيند ساختن گزينه هاي مختلف جواب مسئله و نقش آن، تعيين گزينه هاي ممكن است. بالاخره، ارزيابي مشتمل بر فرآيند مقايسه گزينه هاي امكانپذير و انتخاب گزينه مطلوب جهت به كارگيري است. البته اين انتخاب مبتني بر ضابطه هايي است كه در وهله نخست تعيين شده است.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل ۱:كليات
مقدمه
افق بر نامه ريزي
محدوده تحقيق و اهداف آن
مرور ادبيات
 

فصل ۲:مدلسازي و حل جنبه اي جديد از مسئله زمانبندي جريان كارگاهي جايگشتي

مقدمه
مدلسازي مسئله
شاخصه ها
پارامترها
متغيرهاي تصميم
الگوريتم ابتكاري جهت حل مسئله
مرحله ساخت
مرحله بهبود
نتايج محاسباتي
موارد تستي
كارآمدي روشهاي ابتكاري
نتيجه گيري
 

فصل ۳:حل مسائل زمانبندي جريان كارگاهي جايگشتي با بكارگيري روشهاي فراابتكاري تركيبي

مقدمه
الگوريتم ژنتيك
مدل رياضي
الگوريتم ژنتيك تركيبي
جوابهاي اوليه
بهبود
ارزيابي
انتخاب

عملگرهاي ژنتيكي

درجه عبور
جهش ابتكاري
جهش وارونه
نتايج محاسباتي

بهينه سازي جامعه مورچگان

الگوريتم بهينه سازي جامعه مورچگان تركيبي

تشخيص اوليه
قانون انتقال
جستجوي محلي
به روز رساني فرومون ها
معيار توقف
نتايج محاسباتي

الگوريتم الكترومغناطيس

الگوريتم الكترومغناطيس تركيبي

نتايج محاسباتي
نتيجه گيري
 

فصل ۴:مسئله فروشنده دوره گرد

مقدمه
تعريف مسئله
كاربرد و ارتباط با مسائل زمانبندي
مدل رياضي
روش حل
نتايج محاسباتي
نتيجه گيري
 
فصل ۵:نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادها
منابع
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

مدل سازي و حل مساله زمانبندي كار كارگاهي با زمانهاي آماده‌سازي وابسته به توالي،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         مديريت استراتژيك منابع انساني در معاونت نيروي انساني سازمان ناجا

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۱۰:۰۱:۵۱    مهندس موسوي

مديريت استراتژيك منابع انساني در معاونت نيروي انساني سازمان ناجا

هدف از اين پايان نامه مديريت استراتژيك منابع انساني در معاونت نيروي انساني سازمان ناجا مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 392
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مديريت


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت

مديريت استراتژيك منابع انساني در معاونت نيروي انساني سازمان ناجا

 
 
*پروژه شامل 5 فصل مي باشد.
 
 
 
مقدمه:
چالشهاي مطرح شده در حوزه مديريت منابع انساني (چگونگي ايجاد هماهنگي دروني و انسجام بين زير سيستم هاي منابع انساني، چگونگي ايجاد هماهنگي بين سيستم هاي منابع انساني با ساير سيستم هاي عملياتي،‌ چگونگي ايجاد هماهنگي بين استراتژي هاي منابع انساني با استراتژيهاي كلان سازمانها و ...) به مرور منجر به طرح و ايجاد مديريت استراتژيك منابع انساني  در سالهاي نخستين دهه 1980 گرديد و در كانون توجه افرادي مثل ديل و كندي، 1982 اوچي، 1981، پيترز واترمن 1982 و ساير مشاوران ذي نفوذ حوزه مديريت قرار گرفت و دريافتند كه مديريت اثربخش منابع انساني مي تواند كيفيت را تضمين كند و از نظر مزيت رقابتي هم موثر باشد. رسيدن به اين هدف مستلزم اين است كه روشهاي مديريت منابع انساني با فرايند مديريت استراتژيك سازمان مرتبط شوند يعني در واقع اولاً مسايل منابع انساني را بخشي از دستورالعمل استراتژي سازمان تلقي نمود. ثانياً روشهاي منابع انساين را طوري انتخاب و با استراتژي سازمان مرتبط نمود كه در آن نوعي هم افزايي  ديده شود.
 
سيستم منابع انساني يكي از چنين نظام سازماني است كه در تدوين استراتژي كل سازمان، نقش خاص خود را دارد. ضمن اينكه عوامل اقتضايي محيطي به نوبه خود در شكل گيري استراتژيهاي سازماني تأثير دارند و نبايد از اين مهم غافل ماند. چرا كه بدون توجه به سياستهاي درون سازماني و محيطي و شرايط اقتضايي نمي توان ماهيت استراتژي منابع انساني را درك كرد.بطور كلي بايد بين استراتژي منابع انساني كه به صورت بخشي يا جزيي از سازمان بوده و استراتژي كه از موجوديت سازمان پديدار مي گردد فرق قائل شد. در واقع استراتژي منابع انساني نتيجه اجراي استراتژي سازمان مي باشد.بطور كلي بايد بين استراتژي منابع انساني كه به صورت بخشي يا جزيي از سازمان بوده و استراتژي كه از موجوديت سازمان پديدار مي گردد فرق قائل شد. در واقع استراتژي منابع انساني نتيجه اجراي استراتژي سازمان مي باشد.
 
همان طور كه پيشتر گفته شد در سازمان نمي شود رابطه اي بين مديريت استراتژيك منابع انساني با استراتژي منابع انساني وجود نداشته باشد. در حقيقت تدوين اجراي استراتژي منابع انساني به منظور مرتبط ساختن سياستها و روشهاي منابع انساني با هدفهاي استراتژيك و هدفهاي سازمان ركن اصلي مديريت استراتژيك منابع انساني را شكل مي دهد. بنابراين اگر مديريت استراتژيك منابع انساني فرايندي است كه سازمان مي خواهد بدان وسيله بين سرمايه انساني، اجتماعي و هوشي اعضاء با نيازهاي استراتژيك سازمان ارتباط برقرار كند، در آن صورت استراتژي منابع انساني كه جزيي يا بخشي از سازمان است نقشه راههايي مي شود كه راهبران سازماني براي حفظ اين رابطه از آن استفاده مي كنند و استراتژي منابع انساني جاده يا راهي است كه طي شده است. (بامبرگر، 1381، صص 18-17)
 
در تحقيق حاضر نيز با توجه به اهميت روزافزون نيروي انساني در رشد و توسعه سازمانها و تاثير آن در توسعه پايدار جوامع و با مد نظر قرار دادن موارد مذكور و با استفاده از مدل تحليلي SWOT نسبت به تعيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان مورد مطالعه در زير سيستم هاي ورودي (اولين زير سيستم مديريت منابع انساني) نگهداشت كاركنان (دومين زير سيستم مديريت منابع انساني سازمان) خروجي كاركنان (سومين زير سيستم) اقدام گرديده است.
 
 
 
كلمات كليدي:

مديريت استراتژيك

منابع انساني

ارزيابي و عملكرد

مديريت جهاني دانش

 
 
 
 
فهرست مطالب

مديريت استراتژيك منابع انساني در سازمان

 
فصل اول:طرح تحقيق 7
1- مقدمه: 8
2- بيان مسئله: 11
3- اهميت و ضرورت تحقيق: 17

1-3- نقش مديريت منابع انساني 17

2-3- استراتژي و مديريت استراتژيك منابع انساني 20

4- پيشينه تحقيق: 22
5- اهداف تحقيق: 23
6- قلمرو تحقيق: 24
7- سوالات تحقيق: 24
8- نوع و روش تحقيق: 25
9- جامعه آماري و حجم نمونه: 25
10- روش و ابزار گردآوري اطلاعات: 26
11- تجزيه و تحليل داده ها: 27
12- محدوديتهاي تحقيق: 27
استراتژي: 28

استراتژي منابع انساني 28

نظام مديريت منابع انساني: 28

 
فصل دوم:معرفي جامعه مورد بررسي 33
3-1- سازمان و تشكيلات ستاد مركزي سازمان الف: 34
1- امور اتباع خارجي و گذرنامه: 36
3- معاونت انتظامي: 37
اهم وظايف: 39
16- خدمات موسسه قرض الحسنه قوامين 48
17- مركز فوريتهاي پليسي – 110 48
"بررسي هاي جمعيت شناسي سازمان الف" 51
2-3- رسالت 59
1-2-3- ويژگي ها و مشخصات بيانيه رسالت 61
3-3- هدفها 62
1-3-3- هدفهاي بلندمدت 63
2-3-3- هدفهاي ساليانه 63
3-3-3- برنامه هاي بلندمدت 68
5- مأموريت و چشم انداز سازمان الف: 75
1-5- مأموريت: 75
2-5- تكنيك ها و فن آوري هاي سازمان الف: 77
3-5- حيطه فعاليت: 78
4-5- بيانيه رسالت حوزه منابع انساني ناجا سازمان الف 78
5-5- بيانيه مأموريت سازمان الف: 79
 
فصل سوم:مباني نظري تحقيق 83
مباني مديريت استراتژيك منابع انساني 84
مقدمه: 84

مفهوم تاثير گذاري سازماني 85

تمايز كارايي و تاثير گذاري 85
اغتشاش مفهومي 86
ماهيت اين مفهوم 89
مدلهاي تاثيرگذاري سازمان 90
نقش رهبري 91
رهبر تغيير 93
همكاري عالي 94
اجزا تشكيل دهنده رهبري موفق 94
تئوري تغيير شكل- اميد بخش ترين؟ 97
مروري بر ابزار و تكنيك‌هاي طراحي 99
استفاده از اطلاعات مالي 99
گزينه‌هاي استراتژي مالي 101
ابزارها و تكنيك‌هاي طراحي استراتژيك 102
مدلسازي كامپيوتري 109

عناصر فرايند مديريت استراتژيك 111

اهداف- 116
آناليز محيطي 119
2- درك ماهيت محيط 120
3- آناليز ساختاري محيط رقابتي 121
4- تعيين موضع رقابتي سازمان 124
5- تعيين فرصتها و تهديدات اصلي 127
آناليز توانمندي 127
1- منابع ملموس و غير ملموس 128
2- مفهوم زنجيره ارزش 129
3- روشهاي تحليلي در آناليز منبع 133
انتخاب استراتژيك 138
گزينه هاي استراتژيك 139
1- استراتژيهاي مولد 140

2- آلترناتيوهاي استراتژيك 141

استراتژيهاي رشد خارجي 143
استراتژيهاي عدم سرمايه گذاري 144
ارزيابي استراتژيك 147
اجرا و كنترل 149
مسير پيش رو 154
نتيجه گيري 157

جدول 1 . 3 ارزيابي شركت با استفاده از داده هاي مالي 161

سنجش مشاركت كاركرد HR شركت 171
مقدمه 171
در حال حاضر اكثر مطالعات به شدت برسه، ديدگاه متمايز استوار است: 175
1- بهترين عملكرد 175
رويكرد تركيبي 183
محدوديت هاي فرهنگي در فرضيات بهترين كاركرد 187
جدول 3-8 تاثير تعيين ماهيت ارزش فرهنگي بر رفتار پاداش و تشويق 189
مثال موردي: ارزيابي در سرويسهاي پرسنلي شركت شل 199
كارتهاي امتياز تراز شده و كارتهاي امتياز HR 208
استنباط از تأثيرگذار بودن 211
سنجش ارزش انتصاب هاي بين المللي 215
چك ليست ابعاد استراتژيك HRM جهاني 218
نتيجه گيري 224

مديريت دانش و شبكه‌هاي تخصصي جهاني 228

مقدمه 229
جهاني شدن بهترين علمكرد 231
چرا موضوع انتقال عملكردها در مرزها بحث برانگيز است؟ 239
پيچيدگي انتقال داده‌ها در ميان لايه‌هاي متعدد مديريت 243
متخصصين بر روي اصول منطق متفاوت كار  مي‌كنند 250
درسهايي از حوزه مديريت دانش 251
نمودار 3-5- مدل تغيير استراتژيك HR در شركت‌هاي چند مليتي 253
جوامع كاري در شركت شل- يك مثال 254
نقش تيمهاي جهاني 256
1-5- نقش شبكه‌هاي HR جهاني 259
شبكه‌هاي HR جهاني در شركت دياگو مثال موردي 261

استراتژيهاي مديريت دانش جهاني 263

جدول 1-5- طبقه بندي مديريت جهاني دانش 267
رسمي سازي مراكز ايده‌آل HR جهاني 271
باكس 4-5- سه مشاركت مختلف متخصصين IHR در شبكه‌هاي جهاني 272
شبكه‌هاي تخصصي جهاني در سرويسهاي پرسنلي شركت شل 273
نتيجه گيري 280
استراتژي‌هاي مديريت اداره خدمات انسانيرويكرد يكم استراتژي : ارائه خدمات با كيفيت بالا 282
1- ابتكار در تأمين مسكن ارزان قيمت : 283
2- تأسيس مركز خدمات زنجيره اي براي مشتريان : 283
3- ارزيابي عملكرد : 283
4- برنامه اجرايي براي بهداشت رواني، عقب ماندگي ذهني و برنامه هاي مبارزه با مواد مخدر : 283
6- بررسي يا تجديدنظر در دادخواهي جنايي بيماران رواني : 284
7- جلوگيري از دسته بندي و تشكيل گروه در بين جوانان : 284
8- برنامه ريزي استراتژيكي در جلوگيري از شدت عمل خانوادگي : 284
9- بحران در بستر روانكاري : 285
5- دسترسي از طريق اينترنت (Portall) : 286
رويكرد سوم استراتژيك : ايجاد ظرفيت در سازمان هاي يرانتفاعي خدمات انساني 287
رويكرد چهارم استراتژيك : تأمين وسايل رفاهي امن و مطمئن 289
رويكرد پنجم استراتژيك : توسعه محيط مالي قدرتمند و پايدار 291
رويكرد ششم استراتژيك : ارتقاي امادگي در وضعيت اضطراري 293
رويكرد هفتم استراتژيك : ايجاد نيروي كار با صلاحيت، پويا و مولد 294
 
فصل چهارم 295
1-4- مقدمه: 296
2-4 روش تحقيق در اجراي طرح مديريت استراتژيك منابع انساني در سازمان الف 297
3-4 تجزيه و تحليل SWOT : 298
جدول (1): ماتريس تهديدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف، نقاط قوت( SWOT) 304
نمودار 1- تجزيه و تحليل SWOT 306
5-4 تجزيه و تحليل PEST : 309
8-4 : جامعه آماري 314
تدوين پرسشنامه 317
" تهديدها" در سازمان الف در فرايند"خروجي منابع انساني" 326
11-4 روايي(اعتبار) پرسشنامه: 328
18-4 روشهاي تجزيه و تحليل داده‌ها 332
19-4- فرايند مديريت منابع انساني 332
فرايند مديريت منابع انساني 334
 

فصل پنجم:مرحله خروجي منابع انساني 338

7 – مقدمه 339
2- 7-  بررسي ادبيات قسمت خروجي 341
1- 2- 7- تغييرات پرسنلي 341
پيامدهاي منفي تغييرات پرسنلي 343
علل فراسازماني 346
علل شخصي 347
علل سازماني (اداري) 347
اهداف برنامه هاي بازنشستگي 352
مفهوم حقوق بازنشستگي 354
طرحهاي بازنشستگي 357
پيشنهاداتي جهت بهبود فرايند بازنشستگي 360
4-2-7- از كار افتادگي 363
5-2-7- استعفاء 365
6-2-7- انتقال 366
7-2-7- آماده به خدمت 367
8-2-7- اخراج 368
اخراج‌هاي نادرست 373
فرايند مصاحبه خروجي 383
3-7- مشخصات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان 385
6-7- ماتريس نقاط قوت و ضعف فرصت‌ها و تهديدها (SWOT) 409
جايگاه سازمان در ماتريس داخلي و خارجي چهار خانه اي 426
1-13-7- استراتژي‌هاي زير سيستم بازنشستگي 437
7-13-7- استراتژي‌هاي زير سيستم شهداي سازمان 440
8-13-7- استراتژي‌هاي زير سيستم مشاوره و مصاحبه خروجي 441
فهرست منابع و مأخذ 442
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

مديريت استراتژيك منابع انساني در معاونت نيروي انساني سازمان ناجا،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع با عنوان بكارگيري شبكه عصبي و كنترل كيفيت رنگ خودرو

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۱۰:۰۱:۱۴    مهندس موسوي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع با عنوان بكارگيري شبكه عصبي و كنترل كيفيت رنگ خودرو

كيفيت مناسب در رنگ آميزي اتومبيل مي تواند زيبايي خاصي به آن ببخشد بنابراين لازم است كه به كيفيت مناسب تر رنگ اتومبيل با استفاده از دانش امروزي پرداخته شوداغلب فرآيندهاي توليدات صنعتي غير خطي بوده و معمولاً عدم اطمينان و تعاملات پيچيده دارند


مشخصات فايل

تعداد صفحات 190
حجم 6 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي صنايع و معادن


توضيحات كامل

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع با عنوان بكارگيري شبكه عصبي و كنترل كيفيت رنگ خودرو

مطالعه موردي: شركت سايپا

 
 
مقدمه
        در گذشته تقاضا صرفاً براي مصرف يك كالا صورت مي گرفت زيرا انتظار مصرف كنندگان از يك كالا درحد برآورده ساختن نيازهاي آنان بوده ، امروزه با توليدات انبوه كالاها انتظارات مصرف كنندگان نيز تغيير يافته و آنها بدنبال عوامل ديگري براي رضايت خود از خريد كالا مي باشند. مردم علاوه بر طول عمر كالا بدنبال جلوه و زيبايي خاص آن كالا نيز مي باشند كه امروزه يكي از مباحث مهم توليد مي باشد.در حال حاضر با افزايش رقابت در توليدات جهاني توليد كنندگان سعي مي كنند كه به تمامي عوامل مورد نياز مشتريان پاسخ مناسب بدهند. ظاهر و شكل مناسب كالا از مواردي است كه بايد به آن توجه بسيار  شود زيرا اگر چه يك كالا با دوام باشد اما داراي ظاهر زيبا نباشد، قدرمسلم تقاضايي براي آن نخواهد بود. زيرا اولين چيزي كه به نظر يك خريدار ميرسد ظاهر زيباي كالا است.
 
صنعت اتومبيل نيز از اين قاعده مستثني نيست و توليد كنندگان اتومبيل بدنبال ظاهر هرچه زيباتر چه در طراحي و چه در رنگ آميزي آن مي باشند. كيفيت مناسب در رنگ آميزي اتومبيل مي تواند زيبايي خاصي به آن ببخشد. بنابراين لازم است كه به كيفيت مناسب تر رنگ اتومبيل با استفاده از دانش امروزي پرداخته شود.اغلب فرآيندهاي توليدات صنعتي غير خطي بوده و معمولاً عدم اطمينان و تعاملات پيچيده دارند. اين امر باعث اين مي شود كه اهداف اقتصادي و صنعتي به سختي بدست آيند. در چالش با محيط رقابت جهاني  تلاش صنايع بر اينست كه تكنولوژي خود را براي بهبود كيفيت و كاهش قيمت و به حداقل رساندن ضايعات ارتقاء دهند . امروزه ميتوان با استفاده از علم و دانش به كيفيت مناسب در رنگ آميزي اتومبيل دست يافت.
 
فرآيندهاي پوشش رنگ  مانند پوشش پليمري اتومبيل در صنايع اتومبيل و الكتروپلتينگ  در صنعت پوشش نهايي فلزات يكي از اين مثالهاي پيچيده هستند. اين فرآيندها در چند مرحله انجام مي شوند. وممكن است در هر مرحله چندين مرحله عملياتي مختلف شيميايي و فيزيكي طي شود.اين فرآيند معمولاً ويژگي هايش توسط چند پارامتر مشخص مي شود. تعدادي از  پارامترها را به دليل هزينه بالا يا سختي اندازه گيري نمي توان تعيين كرده يا حتي بعضي از داده ها رانمي توانيم كامل يا با قطعيت اندازه گيري نمائيم. بطور كلي پيچيدگي سيستم باعث مي‌شود كه قابليت درك آن كاهش يافته و اندازه گيري ويژگي هاي آن مشكل  شود. امروزه عمليات رنگ آميزي بدنه هاي خودرو خيلي پيشرفت كرده است. بنابراين انتظار مي رود كه رنگ بدنه خودرو داراي پوششي يكنواخت و عاري از هرگونه عيب در نظر مشتري بوده و موجبات رضايت وي را فراهم كند.
 
با اين وجود توليد رنگ با كيفيت بالا كار بسيار مشكلي است زيرا پارامترهاي زيادي بر روي اسپري رنگ تاثير گذار هستند. تعدادي از اين پارامترها شامل شرايط داخل كابين پاشش، خواص مواد رنگ،  شرايط كوره يا پارامترهائي كه مانند حلالها و غيره مي باشند. در مجموع ايجاد هماهنگي در بين اين پارامتر بيشتر علاوه بر علم ، به هنر و تجربه نيازمند است.در شرايط كنوني در رقابت بازار خورو با توجه به اينكه براي رنگ آميزي خودرو انرژي و هزينه بالايي صرف مي شود و اصل مشتري مداري، لازم است كيفيت توليد قسمتهاي مختلف  خودرو از جمله رنگ آن مورد توجه بيشتري قرار گيرد. براي بهبود كيفيت رنگ روشهاي كنترل كيفي متنوعي براي رنگ خودرو وجود دارد. اين روشها بيشتر جنبة بازرسي را دارند و مسائل و مشكلات كيفي كالاي نيمه ساخته يا نهايي را شناسايي مي كنند و راه حلهايي هم در جهت رفع عيوب ارايه مي دهند.كه اغلب اين روشها بر اساس تجربه است . حال در اين تحقيق مي خواهيم به سنجش پرداخته و با استفاده از شبكه عصبي كيفيت رنگ بدنه هاي خودرو را پيش بيني كنيم . دراين پژوهش تلاش بر اينست كه با دريافت اطلاعات بموقع از عيوب جلوگيري كنيم و تا حد ممكن كيفيت را افزايش داده و در نهايت هزينه هاي توليد را كاهش دهيم .
 
 در يك سالن رنگ كارخانه اتومبيل بدنه هاي خودرو  لايه به لايه رنگ مي شوند . در هر شيفت نمونه هايي از بدنه ها انتخاب و ضخامت رنگ آنها اندازه گيري مي شود. مشكلات ضخامت رنگ سبب ايجاد عيوب مختلفي مي شود. بطور سنتي در صنعت پوشش اتومبيل كنترل كيفيت بر اساس بازرسي در جهت كاهش عيوب انجام مي شود(2001 .Lou)اين ديدگاه كه بر اساس بازرسي مي باشد. به حل خيلي از مشكلات كيفي كمك مي كند ولي اين ديدگاه بصورت بعد از رويداد و توليد صورت مي گيرد. بنابراين اقدامات بعد از رخ دادن و شناسايي عيوب انجام مي شود و مشكلات كيفي نمي توانند در مراحل بعد پيش بيني شوند.
 
 
 
كلمات كليدي:

رنگ آميزي ED

صنعت اتومبيل

بهبود كيفيت رنگ

كنترل كيفيت رنگ خودرو

بكارگيري شبكه عصبي در رنگ خودرو

 
 
 
 1-1 پيش زمينه تحقيق 
بهبود كيفيت رنگ ضامن يافتن ويژگيهاي اسپري در مراحل مختلف مي باشد كه مستلزم ايجاد مدلهاي اسپري مي باشد. در سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي در مدلسازي اسپري رنگ شده ولي بعلت غير خطي بودن و پيچيدگي آن پيشرفت زيادي حاصل نشده است(1991 Skormin and Siciliano   ) .مدلهاي هيورستيك در مدلسازي اين فرآيند ها مانند سيستم هاي خبره ايجادشد (لووهانگ Lou and haung  2003) .
 
 از كارهايي كه در زمينه پيش بيني ضخامت رنگ انجام شده مي توان از ماتريس ژاكوبين كه در سال 2002 توسط Filev ارائه شد (Filve 2002 ) و مدلهاي شبكه عصبي كه توسط لووهانگ در سال 2002 صورت گرفته است نام برد. اين مدلها فرصتي براي مطالعه روي عمليات بصورت وسيع تر و با متغيرهاي بيشتري براي بهبودكيفيت فراهم مي نمايند  .(Li  2004).ماتريس ژاكوبين هم اكنون بصورت موفقيت آميزي در سيستم كنترل كيفيت رنگ استفاده مي شود. اين ماتريس بيشتر بر اساس منطق فازي است و از ابراز هوشمند  ( RBIC ) استفاده مي نمايد. هم اكنون ايده ها و مسائل گوناگوني هم بطور موفقيت آميز توسط شبكه عصبي غيرخطي انجام مي شوند.
 
در كارهاي قبلي كه توسط شبكه عصبي انجام شده است ورودي ها بصورت محدودتر ارائه شده زيرا در پروسه رنگ آميزي ، مطالعات آكادميك و علمي به تنهايي در كنترل فرآيند پاسخگو نمي باشد. از آنجائيكه كسب تجربه در كنترل پروسه بسيار با اهميت مي باشد با مشاوره با متخصان مجرب به اين نتيجه رسيديم كه مي توان از متغيرهاي بيشتري نسبت به كارهاي انجام شده قبلي استفاده نمود. در نهايت با مشاوره با اساتيد و مديران باتجربه دست اندركار متوجه شديم كه بايد ضخامت رنگ طوري اندازه گيري شود كه ميزان خطاي اندازه گيري به حداقل برسد. بنابراين مي توان گفت كه نسبت به كار قبلي ما در اندازه گيري ضخامت رنگ توانسته ايم روش بهتر و دقيقتري را اجرا نمائيم كه در بخشهاي بعدي به تفصيل به آن اشاره خواهد شد .
 
درطرح اين تحقيق ابتدا معرفي موضوع تحقيق ، اهميت و ضرورت انجام آن به اختصار تشريح و  توجيه گرديده و اهداف تحقيق بيان مي گردد. در ادامه مسئله تحقيق و سوالات پيرامون موضوع تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سپس قلمرو موضوعي و جغرافيايي تحقيق ارائه مي گردد و محدوديت هاي موجود در حين تحقيق اعلام خواهد شد و نهايتاً واژه هاي عملياتي مورد استفاده معرفي مي گردند.از آنجا كه اين رساله بر پايه فوق شكل  گرفته است در انتهاي اين فصل ساختار آن ارائه گرديده تا بر اساس آن مطالعه و بررسي پايان نامه به راحتي صورت پذيرد.
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه 2
1-1 پيش زمينه تحقيق 4
1-2 موضوع تحقيق 6
1-3 اهميت موضوع و لزوم انجام تحقيق 6
1-4 اهداف تحقيق 7
1-5 مسئله تحقيق 7
1-6 سؤالات تحقيق 5
1-7 قلمرو تحقيق 7
1-7-1 قلمرو موضوعي 8
1-7-2 قلمرو جغرافيايي 8
1-7-3 قلمرو زماني 8
1-8 محدوديت هاي تحقيق 6
1-9 تعريف عملياتي واژه ها 9
1-10 ساختار تحقيق 9
 
فصل دوم :ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه 12
2-1 جذابيت اتومبيل 14
2-1-1 آماده سازي سطح 15
2-1-2 رنگ آميزي ED 16
2-1-3 سيلر كاري و پاشش عايق زير بدنه 17
2-1-4 رنگ آستري 18
2-1-5 رنگ رويه 18

2-1-5-1 تجهيزات رنگ آميزي 19

2-1-5-2 كابين رنگ 22
2-1-6 عيوب 23
2-1-7 ضخامت رنگ 25
2-1-8 رابطه ميان ضخامت رنگ و ايجاد عيوب 26
2-3 كنترل كيفيت 26
2-3-1 روند تحولات مربوط به سيستم كيفيت 30
2-3-3 رابطه كيفيت و بهره وري 33

2-4 فرايند داده كاوي..........................

2-4-1 تداخل و ارتباط شبكه عصبي و روشهاي آماري...

2-5 شبكه عصبي 34
2-4-1 شبكه هاي عصبي چند لايه 36

2-4-2 انواع شبكه هاي عصبي مصنوعي از نظر برگشت پذيري37

2-4-3 مراحل طراحي شبكه عصبي 38
2-4-4 قاعده فراگير پرسپترون چند لايه 42

2-5 كاربرد شبكه هاي عصبي در كنترل 47

2-5-1 اتوماسيون كنترل 47
3-5-2 طراحي كنترل 50
 
فصل سوم : روش تحقيق
1-3 روش تحقيق 60
2-3 فرآيند تحقيق 61
3-2-1 بررسي اوليه 61
3-2-2 مطالعات نظري 63
3-2-3 طراحي مدل 63
3-2-4 آزمون مدل 64
3-5 نمونه برداري 65
3-6 مدلسازي شبكه عصبي 69
 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات و ساخت مدل

مقدمه 74
4-1 آماده سازي داده ها 74
4-2 تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از شبكه عصبي 74
4-3-3 نتايج پيش بيني خطا با استفاده از شبكه عصبي
4-3-1 محاسبات مربوط به لايه اير
4-3-2 محاسبات لايه اير 91
4-3-3 محاسبات مربوط به ضخامت 95
4-4 نتايج پيش بيني خطا بااستفاده از روش اماري رگرسيون 
4-4-1 محاسبات لايه اير.............................
4-4-2 محاسبات مربوط به لايه بل.....................
4-4-3 محاسبات مربوط به ضخامت.........................
4-6 مقايسه و نتيجه گيري 115
4-7 مدل پيشنهادي 118
4-8 جمع آوري داده ها 118
4-9 تجزيه و تحليل داده 119

4-10 يكپارچه سازي فرآيند كنترل كيفيت رنگ آميزي خودرو119

4-11 مقايسه دو فرآيند فعلي و مدل پيشنهادي 127
4-11- فرآيند كنوني 127
4-11- مدل پيشنهادي 128
 
فصل پنجم : نتيجه گيري وپيشنهادات
5-1 نتيجه گيري 133
5-2 پيشنهادات 134
منابع فارسي 183
منابع لاتين 185
پيوست شكل ها 187
 
 
 
 
 
 
 
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع با عنوان بكارگيري شبكه عصبي و كنترل كيفيت رنگ خودرو،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         رساله دكتراي رشته پزشكي با عنوان توليد، خالص‌سازي، تعيين ساختمان و بررسي اثرات سميت سلولي پيگمان توليد شده توسط سويه سراشيا مارسه‌سنس PTCC 1111

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۱۰:۰۰:۴۶    مهندس موسوي

رساله دكتراي رشته پزشكي با عنوان توليد، خالص‌سازي، تعيين ساختمان و بررسي اثرات سميت سلولي پيگمان توليد شده توسط سويه سراشيا مارسه‌سنس PTCC 1111

سراشيا مارسه سنس يك باسيل گرم منفي از خانواده بزرگ انتروباكترياسه مي‌باشد، كه با توجه به توليد سه آنزيم خاص شامل DNAase، Lipase و gelatinase از ساير گونه‌ها تشخيص داده مي‌شود


مشخصات فايل

تعداد صفحات 141
حجم 7 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي پزشكي


توضيحات كامل

رساله دكتراي رشته پزشكي با عنوان توليد، خالص‌سازي، تعيين ساختمان و بررسي اثرات سميت سلولي پيگمان توليد شده توسط سويه سراشيا مارسه‌سنس PTCC 1111 

 
خلاصه فارسي :
سراشيا مارسه سنس يك باسيل گرم منفي از خانواده بزرگ انتروباكترياسه مي‌باشد، كه با توجه به توليد سه آنزيم خاص شامل DNAase، Lipase و gelatinase از ساير گونه‌ها تشخيص داده مي‌شود. ويژگي ديگر اين باكتري توليد يك پيگمان قرمز رنگ درون سلولي به نام prodigiosin مي‌باشد. اين پيگمان به دليل داشتن اثرات ضدقارچي، ضد باكتريايي و ضد پروتوزوآيي به عنوان يك داروي پر آتيه مطرح مي‌باشد. امروزه انواع بدخيمي‌ها و سرطان‌ها از علل شايع مرگ و مير در سراسر دنيا مي‌باشند كه درمان آنها نيز تا به حال موفقيت آميز نبوده است. يكي از مشكلات علم پزشكي شكست دارو درماني در درمان سرطان است، اين شكست مي‌تواند به دليل عدم تحمل دارو از طرف بيمار، عوارض شيمي درماني و يا بروز مقاومت دارويي باشد. 
 
بر اين اساس و همچنين به علت پيامدهاي اجتماعي سرطان، جامعه پزشكي امروزه به دنبال شناسايي تارگت‌هاي جديد و تركيباتي با سميت كمتر و اثر بخشي بيشتر نسبت به عوامل شيمي درماني كه در حال حاضر استفاده مي‌شود مي‌باشند و از آنجايي كه با استفاده از ميكروارگانيسم‌ها مي‌توان به داروهاي ضد سرطان با اثرات اختصاصي‌تر و سميت كمتر براي انسان دست يافت كه روش‌هاي توليد آنها نيز مقرون به صرفه مي‌باشد، لذا هدف از اين پايان نامه توليد، خالص‌سازي، تعيين ساختمان و بررسي اثرات سميت سلولي پيگمان توليد شده توسط سويه سراشيا مارسه‌سنس PTCC 1111  مي‌باشد.  
 
به منظور توليد پيگمان، باكتري در محيط نوترينت براث كشت داده شد و به مدت 5 روز در دماي  28، گرمخانه گذاري گرديد. سپس محيط كشت سانتريفوژ شد و پيگمان با استفاده از اتانول اسيدي از داخل سلول‌ها استخراج گرديد. به منظور خالص‌سازي پيگمان از كروماتوگرافي ستوني استفاده شد. با استفاده از طيف   و LC/MS مشخص شد كه اين پيگمان يك تركيب تري پيرولي با اسكلت pyrrolypyrromethen و يك گروه متوكسي در موقعيت 4 و  وزن مولكولي Da 323 مي‌باشد.آزمايشات سميت سلولي بر روي دو رده سلولي HT29 و T47D با استفاده از آزمون MTT انجام شد و مشخص شد كه Prodigiosin بر روي هر دو رده سلولي HT29 و T47D اثر مهار كنندگي رشد قابل قبولي داشته كه اين اثر مهاركنندگي، اثري وابسته به غلظت و زمان بوده و با افزايش غلظت و مدت زمان مجاورت، اين اثر افزايش مي‌يابد. لازم به ذكر است كه اثر مهار كنندگي رشد prodigiosin بر روي سلول‌هاي HT29 به طور مشهودي بيشتر از سلول‌هاي T47D بوده است. با توجه به نتايج به دست آمده چنين به نظر مي‌رسد كه prodigiosin اين پتانسيل را دارد كه براي طراحي داروهاي ضد سرطان جديد مورد مطالعه قرار گيرد. 
 
 
 
كلمات كليدي:

پيگمان

سرطان

prodigiosin

سميت سلولي

محيط نوترينت براث

كروماتوگرافي ستوني

سويه سراشيا مارسه‌سنس PTCC 1111 

 
 
 
 
 
1-1- اهميت مسأله
بيماري سرطان يكي از معضلات اصلي طب كنوني و از علل عمده مرگ و مير در جهان است. لذا با توجه به گسترش انواع سرطان ها در جوامع بشري امروزي، شناسايي تارگت هاي جديد و طراحي و توسعه عوامل شيمي درماني اختصاصي تر دو هدف بسيار مهم در تحقيقات به منظور يافتن داروهاي ضد سرطان با اثر بخشي بيشتر و سميت كمتر مي باشد.يك خانواده از پيگمان هاي قرمز رنگ توسط گروهي از باكتري ها از جمله سراشيا مارسه سنس توليد مي شود كه اخيراً اثرات بيولوژيكي مختلفي مانند اثرات ضد باكتريايي، ضد قارچي، ضد پروتوزوآيي و سميت سلولي بر روي برخي از رده هاي سلول هاي سرطاني مانند سرطان كولون، پستان ،ريه و ... براي آنها گزارش شده است (1).
 
 تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه اين پيگمان ها باعث افزايش مرگ سلولي به صورت اختصاصي (آپاپتوز) در سلول هاي سرطاني مي شوند، در حالي كه هيچ گونه سميت بارزي روي سلول هاي غير بدخيم ندارند. با توجه به خصوصيات ضد سرطاني اين خانواده انستيتو ملي سرطان (NCI) هم اثرات سايتوتوكسيك تركيبات طبيعي اين خانواده را تاييد كرده است(2).از آنجايي كه با استفاده از ميكروارگانيسم ها مي توان به داروهاي ضد سرطاني با اثرات اختصاصي تر و سميت كمتر براي انسان دست يافت كه روش هاي توليد آنها نيز مقرون به صرفه مي باشد لذا توليد، خالص سازي و تعيين ساختمان پيگمان توليد شده توسط سويه سراشيا مارسه- سنس1111   PTCCكه بومي ايران مي باشد و بررسي اثرات سميت سلولي آن بر روي برخي  رده هاي سلول هاي سرطاني به منظور توسعه داروهايي با پتانسيل بالاي درمان سرطان از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار مي باشد.
 
 
 
فهرست مطالب
خلاصه فارسي 3
فصل اول 6
كليات 6
 
فصل اول : كليات 6
1-1- اهميت مسأله 6
1-2- بيان مسأله 9
1-3- اهميت موضوع 11
 
فصل دوم:بررسي متون و مطالعات ديگران در اين زمينه 13
2-1- با سيل هاي گرم منفي روده اي (انتروباكترياسه) 13
2-1-2- طبقه بندي 14

2-1-3- اهميت انتروباكترياسه 15

2-1-4- مورفولوژي و شناسايي 16
2-1-5- صفات كشت 16
2-1-6- صفات بيوشيميايي 18

جدول 2-1 صفات بيوشيميايي در جنس هاي مهم از خانواده انتروباكترياسه 18

2-1-7- ساختمان آنتي ژني 19
شكل 2-1 – اجزاي آنتي ژني در انتروباكترياسه 19
2-1-8- كلي سين ها (باكتريوسين ها) 19

2-1-9- بيماري هاي ايجاد شده توسط انتروباكترياسه هايي غير از سالمونلا و شيگلا 20

2-2- سراشيا مارسه سنس(Serratia marcescens) 21

2-2-1- خصوصيات ظاهري 21
شكل 2-2- باسيل هاي گرم منفي سراشيا مارسه سنس 24
شكل 2-3- تصوير ميكروسكوپ الكتروني سراشيا مارسه سنس 24
2-2- 3- خصوصيات كشت 24
شكل 2-4- توليد پيگمان قرمز رنگ توسط سراشيا مارسه سنس در محيط كشت آگاردار 25
2-2-4- خواص بيوشيميايي 25

2-2-6- بيوسنتز پيگمان توسط سراشيا مارسه سنس 26

2-3- عوامل موثر بر توليد پيگمان توسط سراشيامارسه سنس 31

2-3-1- دما 32
2-3-2- شرايط روشنايي : 33
2-3-3- حضور آنتي بيوتيك ها 34
2-3-4-2- منبع كربن 35
نمودار 2-3- تجمع پيگمان توسط سراشيامارسه سنس در محيط حاوي : گليسيرول (-) و استات (●) 36
2-3-4-3- فسفات معدني 38
2-3-5- فعاليت تنفسي 39

2-4- خصوصيات پيگمان توليد شده توسط سراشيا مارسه سنس 39

2-5- سرطان 42

2-5-2- تعريف سرطان 43

2-5-3- نامگذاري سرطان 44
2-5-4- چرخه سلولي 44

2-5-5- علل سرطان 47

2-5-6- روش هاي درمان سرطان 47
2-5-6-1- شيمي درماني 47

2-5-6-1-1- داروهاي ضد سرطان (آنتي نئوپلاستيك) 48

2-5-7- مقاومت در برابر داروهاي سايتوتوكسيك 49
2-5-8- روش هاي غربال كردن داروهاي ضد سرطاني 50
2-6- كليات كشت سلول 52
2-6-1- مزايا و معايب كشت سلولي 52

2-6-2- آزمايش هاي بررسي رشد و سميت سلولي 53

2-6-2-1- احياي رنگ هاي تترازوليوم 55
2-6-2-2 آزمون MTT 55
2-6-2-3- Trypan blue exclusion test 60
2-6-3- تجهيزات آزمايشگاه كشت سلولي 61
 
فصل سوم : مواد و روش‌ها 65
3-1- دستگاه‌ها و مواد مورد نياز جهت توليد، استخراج، خالص‌سازي و تعيين ساختمان پيگمان 65
3-1-1- دستگاه‌ها 65
3-1-2- مواد و محيط هاي كشت 66
3-1-2-1- مواد شيميايي 66
3-1-2-2- محيط‌هاي كشت 67
3-1-3- ميكروارگانيسم 67
3-2-1- كشت و فعال‌سازي باكتري 67

3-2-2- كشت باكتري در محيط كشت نوترينت براث و گرمخانه‌گذاري در شرايط مناسب جهت توليد پيگمان 68

3-2-3- جداسازي سلول‌هاي باكتري از محيط كشت و استخراج پيگمان با استفاده از حلال آلي 68
3-2-3-1- روش قليايي جهت استخراج پيگمان 68
3-2-3-2- روش اسيدي جهت استخراج پيگمان 69

3-2-4- بررسي خلوص پيگمان استخراج شده به كمك كروماتوگرافي لايه نازك (TLC) 70

3-2-4-1- سيستم حلال مناسب جهت TLC 70
3-2-4-2- ظاهر كردن و مشاهده لكه‌ها 71
3-2-5- خالص‌سازي پيگمان استخراج شده از سلول‌هاي باكتري 71
3-2-5-1- جداسازي فازها با استفاده از قيف دكانتور 71
3-2-6- بررسي خلوص پيگمان خارج شده از ستون 74
3-2-7- تعيين ساختمان پيگمان خالص شده با روش‌هاي دستگاهي 74
3-2-7-1- طيف سنجي مرئي و ماوراء بنفش 75
Resonance(NMR) Nuclear Magnetic 76
3-3- وسايل، مواد و دستگاه‌هاي مورد نياز جهت انجام آزمايشات كشت سلولي 79
3-4- آماده‌سازي محلول‌ها جهت كشت سلولي 82
3-4-1- آماده‌سازي محيط كشت 82
جدول 3-1 : اجزاي محيط كشت RPMI-1640 84
3-4-2- آماده سازي سرم جنين گاوي (FBS) 85
جدول 3-2 : اجزاء اصلي سرم (FBS) 86
جدول 3-3 : ديگر اجزاء ضروري سرم براي حيات و رشد سلولي در محيط خارج از بدن (60) 87
3-4-3- آماده سازي محلول‌هاي پني سيلين G و استرپتومايسين 87
3-4-4- آماده‌سازي بافر PBS 88
3-4-5- آماده‌سازي رنگ تريپان بلو 89
3-4-6- آماده سازي محلول x1 تريپسين- EDTA 89
3-4-7- آماده‌سازي محلول MTT 90
3-4-8- آماده سازي رقت‌هاي دوكسوروبيسين 90
3-4-9- آماده‌سازي رقت‌هاي مختلف از نمونه پيگمان تخليص شده 90
3-6- تعويض محيط كشت 92
3-7- پاساژ سلولي 93
3-8-1- توضيحاتي در مورد تانك ازت 98
3-9- شمارش مستقيم سلول‌ها به روش Trypan Blue Dye Exclusion 98
3-11- آزمايشات انجام شده 103
3-11-1- بررسي اثر غلظت‌هاي مختلف prodigiosin در مقايسه با دوكسوروبيسين بر رشد سلول‌هاي HT 29 در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 103
3-11-2- بررسي اثر غلظت‌هاي مختلف prodigiosin در مقايسه با دوكسوروبيسين بر رشد سلول هاي T47D در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 105
 
فصل چهارم : نتايج 106

4-1- تعيين ساختمان پيگمان خالص شده 106

4-1-1- طيف جذبي مرئي و ماوراء بنفش prodigiosin 106
شكل 4-2- ساختار prodigiosin 109
4-1-3- طيف LC/MS/MS ، prodigiosin 109
شكل 4-3- شكست هاي مولكول prodigiosin 110
4-2- نتايج كشت سلولي 110
4-2-1- بررسي اثر غلظت‌هاي مختلف prodigiosin در مقايسه با دوكسوروبيسين بر رشد سلول‌هاي HT29 در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 111
نمودار 4-1- اثر غلظت هاي مختلف Prodigrosin در مقايسه با دوكسوروبيسين بر رشد سلول هاي HT29 در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 112
نمودار 4-2- اثر غلظت هاي مختلف Prodigrosin در مقايسه با دوكسوروبيسين بر رشد سلول هاي T47D در مدت 2، 3 و 4 روز مجاورت 114
 
فصل پنجم:  بحث و نتيجه گيري 116
Abstract 124
منابع: 125
ضمايم 133
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

رساله دكتراي رشته پزشكي با عنوان توليد، خالص‌سازي، تعيين ساختمان و بررسي اثرات سميت سلولي پيگمان توليد شده توسط سويه سراشيا مارسه‌سنس PTCC 1111،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         مدلسازي حرارتي چاههاي نفتي در جهت ارزيابي درجه بلوغ سنگ منشاء

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۱۰:۰۰:۲۱    مهندس موسوي

مدلسازي حرارتي چاههاي نفتي در جهت ارزيابي درجه بلوغ سنگ منشاء

هدف از اين پايان نامه مدلسازي حرارتي چاههاي نفتي در جهت ارزيابي درجه بلوغ سنگ منشاء حوضه رسوبي زاگرس مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 343
حجم 32 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي مهندسي نفت و شيمي


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته نفت

مدلسازي حرارتي چاههاي نفتي در جهت ارزيابي درجه بلوغ سنگ منشاء

(مطالعه موردي:حوضه رسوبي زاگرس)
 
 
*قابل استفاده براي رشته زمين شناسي
 
 
چكيده
حوضه رسوبي زاگرس يكي ازنفت خيزترين مناطق جهان است كه 12% كل مخازن نفت جهان درآن واقع شده است. ناحيه فروافتادگي دزفول دراين حوضه قراردارد كه اكثرميدان هاي نفت وگازايران درآن قراردارد. امروزه بررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء نقش مهمي دراكتشاف وتوسعه ميدان هاي نفت وگازدارد.ميزان بلوغ سنگ منشاء به دما،زمان وتاريخچه تدفين رسوبات وابسته است. يكي ازروش هاي پيشرفته به منظورسنجش ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء استفاده ازمدل سازي حرارتي( ژئوشيميايي)مي باشد.
 
دراين پايان نامه به منظوربررسي ميزان بلوغ سنگ هاي منشاء هيدروكربني دراين ناحيه،5 چاه نفتي به نام هاي آغاجاري - 140، بينك - 4، گچساران - 83، منصوري - 6 وپارسي - 35 انتخاب گرديد وبدين منظورازسه نرم افزاربه نام هاي (Pars Basin Modeler(PBM، Winburyو Genexبراي بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات ومدل سازي حرارتي استفاده گرديد. با توجه به مدل سازي انجام شده دراين منطقه،سازند هاي كژدمي،گدوان،پابده وگورپي سنگ هاي منشاء دراين چاه ها مي باشند. سازند هاي كژدمي وگدوان دراين 5 چاه وارد پنجره نفت زايي شده اند ودرصورت دارا بودن Toc مناسب،سنگ هاي منشاء مولد نفت هستند.سازندهاي گورپي وپابده( به غيرازچاه گچساران - 83) وارد پنجره نفت زايي شده اند ولي ازآنجا كه بلوغ كمي دارند وازلحاظ ماده آلي نيزغني نيستند،توان هيدروكربن زايي كمي دارند.
 
ميزان بلوغ به دست آمده ازنرم افزارها براي سنگ هاي منشاء يكسان است ولي زمان وعمق ورود به پنجره نفت وگاززايي درنرم افزارها متفاوت است كه ميتوان به دلايل ذيل اشاره نمود:
 
1) نحوه محاسبات انجام شده توسط نرم افزارها        
 2) نوع ليتولوژي به كاررفته درنرم افزارWinbury 
3) به كاررفتن معادله ها وفرمول هاي مختلف درنرم افزارها
4) استفاده ازمعادله فشردگي متفاوت درنرم افزارGenex نسبت به نرم افزارPars Basin Modeler
5) متفاوت بودن نحوه ورود داده هاي چينه اي درنرم افزارWinbury
6) تفاوت عمق به دليل ميزان فرسايش ودرنتيجه تغييرعمق سازند ها
7) نحوه انطباق خط رگرسيون مدل سازي با داده هاي %Ro درسه نرم افزار
 
با استناد به گزارش هاي زمين شناسي وژئوشيميايي(Bordenave & Burwood,1990, 2003) ،  محاسبه TTI دستي وتطبيق آن با مدل به دست آمده ازنرم افزارPBM ، استفاده ازآخرين پيشرفت ها ي نرم افزارهاي مدل سازي درطراحي نرم افزارPBM واطلاع از نحوه محاسبات ونتايج حاصله دراين نرم افزار ، نرم افزارPars Basin Modeler بهترين مدل رانسبت به دونرم افزار ديگردراين مطالعه ارائه داده است.
 
 
 
كلمات كليدي:

حوضه رسوبي زاگرس

بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات

مدلسازي حرارتي چاههاي نفتي

ميزان بلوغ سنگهاي منشاء هيدروكربني

 
 
مقدمه
مدل سازي ژئوشيميايي امروزه براي بررسي غير مستقيم بلوغ سنگ منشاء نفت به كار مي‌رود تا بتوان عمق و دماي زايش نفت و گاز را پيش‌بيني كرده و ريسك اكتشافي چا‌ه‌هاي نفت و گاز را كاهش داد.هدف از اين پايان‌نامه، بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات به منظور تعيين حوادث زمين‌شناسي (بالا آمدگي، فرو رانش، نبود چينه‌اي و...) مدل‌سازي ژئوشيميايي چاه‌هاي نفتي به منظور تعيين درجه بلوغ سنگ منشاء و در نتيجه تعيين پنجره‌هاي نفت و گاززايي با در نظر گرفتن 2 عامل  موثر دما و زمان و در نهايت مقايسه نتايج نرم‌افزارها به منظور تعيين بهترين مدل در حوضه رسوبي زاگرس مي باشد. 
 
بدين منظور 6 چاه نفتي از ناحيه فروافتادگي دزفول در حوضه رسوبي زاگرس انتخاب گرديد و براي نيل به اهداف مورد نظر 3 نرم‌افزار Winbury, Pars Basi modeler و Genex براي مدل سازي به كار رفت. به طوريكه نرم‌افزار  براي اولين بار در ايران در يك رساله كارشناسي ارشد استفاده شده است زيرا اين نرم‌افزار ايراني اخيراً توسط پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1385 طراحي شده است .براي بررسي ميزان بلوغ سنگ‌هاي منشاء از 2 دو روش انديس زمان – حرارت () و همچنين روش % استفاده شده است.(داده‌هاي % با اندازه‌گيري از نمونه‌هاي چاه‌هاي نفتي به دست آمده است).  مدل سازي حرارتي و بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات در حوضه خيليج‌فارس انجام شده است اما در حوضه رسوبي زاگرس اين روش براي مطالعه ميزان بلوغ سنگ منشاء و تعيين نوع هيدروكربن (نفت و يا گاز) كمتر انجام شده است.
 
بدين منظور هدف اين پايان‌نامه در مطالعه سنگ‌هاي منشاء ناحيه مورد نظر به منظور تعيين پنچره‌هاي نفت و گاززايي و تعيين عمق و دمايي كه سنگ منشاء توانسته است هيدرو كربن توليد نمايد بوده است تا بدين طريق بتوان بررسي ميزان بلوغ سنگ منشاء را در اين حوضه بسط داد و براي اهداف اكتشافي و توسعه‌اي چاه‌هاي نفت و گاز بهتر تصميم‌گيري نمود.در فصل‌هاي آتي به جزييات بيشتر مدل‌سازي ژئوشيميايي با استفاده از نرم‌افزار‌ها و تعيين سنگ‌هاي منشاء و عمق و زمان پنجره‌هاي نفت و گاز‌زايي در منطقه مورد مطالعه اشاره خواهد شد.
 
 
 
فهرست مطالب :
 
 
1)مقدمه
2)اهداف پروژه

فصل اول - زمين‌شناسي و فروافتادگي دزفول

1-1)كليات
1-2-1)دشت خوزستان
1-2-2)منطقه چين خورده زاگرس
1-2-3)منطقه رورانده زاگرس
1-3) فروافتادگي دزفول

1-4) چينه‌شناسي زاگرس

1-4-1) تشكيلات ژوراسيك در زاگرس
1-4-1-1) كليات
1-4-1-2) سازند دولوميتي نيريز
1-4-1-3) سازند انيدريتي عدايه
1-4-1-4) سازند آهكي موس
1-4-1-5) سازند انيدريتي علن
1-4-1-6) سازند كربناتي- شيلي سرگلو
1-4-1-7) سازند آهكي نجمه
1-4-1-8) سازند تبخيري گوتنيا
1-4-1-9) سازند كربناتي سورمه

1-4-2) تشكيلات كرتاسه در زاگرس

1-4-2-1)كليات
1-4-2-1-1) كرتاسه پاييني (نئوكومين- آپتين)
1-4-2-1-2) كرتاسه مياني (آلبين-تورونين)
1-4-2-1-3) كرتاسه بالايي (كنياسين- ماستريشتين)
1-4-2-2)سازند آهكي فهليان
1-4-2-3) سازند شيلي- آهكي گدوان
1-4-2-4) سازند آهكي داريان
1-4-2-5) سازند شيلي گرو
1-4-2-6) سازند شيلي كژدمي
1-4-2-7) سازند آهكي سروك
1-4-2-8 ) سازند آهكي ايلام
1-4-2-9) سازند شيلي گورپي

1-4-3 ) تشكيلات ترشيري در زاگرس

1-4-3-1) كليات
1-4-3-2) سازند شيلي پابده
1-4-3-3) سازند دولوميتي جهرم
1-4-3-4) سازند آهكي آسماري
1-4-3-5) سازند تبخيري گچساران
1-4-3-6) سازند مارني ميشان
1-4-3-7 ) سازند آواري آغاجاري
1-4-3-8) سازند كنگلومرايي بختياري
 

فصل دوم - سنگ منشاء هيدروكربن 

2-1) تعريف سنگ منشاء

2-2) انواع سنگ منشاء

2-3) ماده آلي
2-4) شرايط و محيط‌هاي مناسب جهت رسوبگذاري و حفظ ماده آلي
2-4-1) مناطق با جريان‌هاي بالا رونده
2-4-2) درياچه‌هاي بزرگ احيايي
2-4-3) حوضه‌هاي نيمه محدود
2-4-4) حوضه‌هاي عميق و بسته اقيانوسي
2-5) كربن آلي كل

2-6) كروژن‌ و انواع آن

2-6-1)تعريف
2-6-2) اجزاي تشكيل دهنده كروژن
2-6-3) انواع كروژن
2-7) نحوه تشكيل هيدروكربن

2-8) مراحل تشكيل هيدروكربن‌ از سنگ منشاء با افزايش عمق تدفين

2-9) ارزيابي سنگ منشاء
2-9-1) روش پيروليز
2-9-2) شاخص دگرساني حرارتي (TAI)
2-9-3) مطالعه فلورانس زايي
2-9-4) انديس دگرساني كنودونت
2-9-5) ضريب انعكاس ويترينيت
2-10) توزيع سنگ هاي منشاء موثر نفت در جهان
2-11) فاكتورهاي ژئوشيميايي كنترل كننده سنگ منشاء
2-12) رابطه تشكيل سنگ منشاء با تكتونيك
2-13) سنگ‌هاي منشاء نفت در حوضه رسوبي زاگرس
 

فصل سوم - مدلسازي حرارتي

 Thermal modeling
3-1 )مباني مدل‌سازي حرارتي و كاربردهاي آن
3-1-1)مقدمه
3-1-2) اهداف
3-1-3) انواع مدل‌سازي حرارتي
3-1-3-1) مدل‌سازي انديس زمان- حرارت
3-1-3-2)مدل‌سازي سينيتيكي
3-1-3-3) آرينوس مدل‌سازي
3-1-4) مدل سازي شاخص‌هاي حرارتي
3-1-5)مدل‌سازي تشكيل هيدروكربن
3-1-6) مدل‌سازي شكسته‌شدن مولكول‌هاي نفت
3-1-7) كاربردهاي مدل‌سازي حرارتي
3-2) داده‌هاي زمين‌شناسي ورودي در نرم‌افزارهاي مدل‌سازي
3-2-1) سنگ شناسي
3-2-2) سن واحدهاي سنگي
3-2-3) ضخامت واحدهاي سنگي
3-2-4)عمق آب
3-2-5)دگرشيبي
3-2-6 ) خواص پتروفيزيكي
3-2-7)گسل‌خوردگي
3-2-8) شيب زمين گرمايي
3-2-9) دماي سطح زمين
3-2-10) هدايت گرمايي
3-3) فرايند بهينه‌سازي در مدل‌سازي حرارتي
3-4 )ارزيابي سنگ‌هاي منشاء با استفاده از روش لوپاتين
3-4-1 )مقدمه
3-4-2 )روش رسم منحني‌هاي تاريخچه تدفين
3-4-3 )تاريخچه درجه حرارت
3-4-4 )محاسبه بلوغ حرارتي سنگ منشاء
3-4-5) فاكتور‌هاي تدفين موثر بر بلوغ حرارتي
3-5 )تعيين پارامترهاي سينيتيكي براي توليد نفت (الف) و تغيير اين پارامترها با نوع كروژن (ب)
3-6) شرح يك روش گرافيكي براي مدل سازي پنجره‌هاي نفت و گاز
3-7)تكامل تدريجي حوضه‌هاي رسوبي وتاثير آن بر بلوغ هيدروكربن‌ها
3-7-1) مقدمه
3-7-2) مدل‌هاي تئوري
3-7-2-1 )رسوبگذاري آني
3-7-2-2 رسوبگذاري پيوسته
 

فصل چهارم - نتايج مدلسازي حرارتي نرم افزارها 

1) چاه آغاجاري - 140
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
2) چاه بينك – 4
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
3)چاه گچساران – 83
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
4)چاه منصوري – 6
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
5) چاه پارسي- 35
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
 
فصل پنجم - نتيجه گيري 
1) چاه آغاجاري – 140
2) چاه بينك – 4
3) چاه گچساران – 83
4) چاه منصوري – 6
5) چاه پارسي – 35
 

پيوست و ضمايم

پيوست الف) معرفي ميادين وچا هاي نفتي منتخب دراين پايان نامه
پيوست ب) قابليت هاي نرم افزارPars Basin Modeler نسبت به Winbury و Genex
1- ب) مزاياي نرم افزار PBM نسبت به نرم افزارهاي مشابه ديگر
2- ب) معايب نرم افزارGenex نسبت به نرم افزارPBM
3- ب ) مزاياي PBM نسبت به Winbury
پيوست ج ، نمودارهاي چاه هاي نفتي درنرم افزار Pars Basin Modeler
پيوست د) شكلهايي از ناحية فروافتادگي دزفول 
پيوست و) جداول ورود سازندها به پنجره‌هاي نفت و گاززايي در نرم‌افزار Pars Basin Modeler
 
منابع 
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

مدلسازي حرارتي چاههاي نفتي در جهت ارزيابي درجه بلوغ سنگ منشاء،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پايان نامه كارشناسي ارشد رشته محيط زيست و صنايع با عنوان نقش فلزات در محيط زيست

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۰۹:۵۹:۴۸    مهندس موسوي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته محيط زيست و صنايع با عنوان نقش فلزات در محيط زيست

از آن جهت كه امروزه پاكسازي و تصفيه فاضلاب‌ها و آبهاي طبيعي از فلزات سنگين سمي و استفاده مجدد از پسابها براي مصارف صنعتي و كشاورزي مورد توجه فراوان قرار گرفته است


مشخصات فايل

تعداد صفحات 158
حجم 1 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي محيط زيست


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته محيط زيست و صنايع با عنوان نقش فلزات در محيط زيست

 
چكيده:
با گسترش صنعت و پيشرفت صنايع، خطر آلودگي فلزات سنگين در طبيعت، روز به روز در حال افزايش است. از آن جهت كه امروزه پاكسازي و تصفيه فاضلاب‌ها و آبهاي طبيعي از فلزات سنگين سمي و استفاده مجدد از پسابها براي مصارف صنعتي و كشاورزي مورد توجه فراوان قرار گرفته است و به لحاظ آنكه روشهاي معمول حذف فلزات سنگين نظير ته‌نشيني، الكتروليز، جذب سطحي توسط كربن فعال، فرايند تبخير و بستر سيال ماسه‌اي كارايي لازم را نداشته و هزينه بالايي دارد، استفاده از مواد و روشهاي ارزان‌قيمت و پربازده جزء اولويت‌هاي واحدهاي صنعتي بشمار مي‌آيد. يكي از روشهايي كه امروزه بكار مي‌‌رود تبادل يوني است. در تبادل يوني، يك ماده جامد طبيعي يا سنتز شده كه توانايي ويژه‌اي در تبادل كاتيون‌هاي خود با فلزات ديگر از جمله عناصر سنگين دارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. امروزه بدين منظور از زئوليتها كه داراي حجم حفره كمتر و بازدهي كمتري مي‌باشند، استفاده مي‌شود. تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه موادي مشابه با نام مزوپور با حجم حفره بزرگتر و راندمان بالاتر مي‌تواند جايگزين مناسبي براي زئوليتها باشد. 
 
مزوپور عامل‌دار شدهSBA-15  يك ماده منظم است كه داراي آرايش كانالهاي شش‌وجهي دو بعدي با قاعده، سطح ويژه زياد، سايز حفره يكسان (قطر 7 تا 10 نانومتر) و سطح قابل كنترل مي‌باشد. در اين تحقيق، توانايي SBA-15 عامل‌دارشده با گروههاي دندريمري پلي‌آميد و آميني G1 به عنوان يك فاز جامد استخراج‌كننده براي حذف يونهاي Pb2+ و Zn2+ از آب و پساب بررسي شد. از اسپكتروفتومتري جذب‌اتمي ‌شعله‌اي براي تعين غلظت يونها در محلول زير صافي و محلول بازيابي استفاده شد. اثر چندين متغير همچون مقدار جاذب، زمان واكنش، pH  و اثر يونهاي مزاحم در استخراج و بازيابي يونهاي مذكور بررسي شد. در ادامه بر روي پارامترهاي موثر بر نحوه عملكرد جاذب SBA-15 همچون فاكتور تغليظ، ظرفيت جاذب، حد تشخيص و دقت روش، منحني كاليبراسيون بررسيهايي صورت گرفت و در پايان نيز تمامي نتايج حاصله از آزمايشات بر روي يك نمونه حقيقي اعمال و نتايج قابل قبولي بدست آمد.  
 
 
كلمات كليدي:

فلزات

مزوپورها

آلودگي فلزات سنگين

نقش فلزات در محيط زيست

 
 
مقدمه
حضور مقادير هر چند ناچيز فلزات سنگين در آب از قبيل نيكل، مس، سرب، كادميوم باعث بروز اثرات زيست‌محيطي فراواني خواهد شد كه پيشگيري از آنها امري كاملاً بديهي مي‌نمايد. فلزات سنگين كه با توجه به توسعه شهرنشيني و صنايع و افزايش ميزان فاضلاب و پساب، توليد گرديده است، عمدتاً از طريق دفع نادرست و غيربهداشتي فاضلاب شهري و پساب صنعتي وارد محيط زيست مي‌گردد. وجود فلزات سنگين مانند سرب، جيوه، روي، نيكل، كرم، كادميوم و غيره در غلظت بيش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظير مسموميت، حساسيت شديد، ضايعات كروموزومي، عقب افتادگي ذهني، فراموشي، پاركينسن، سنگ‌كليه، نرمي استخوان و انواع سرطان از جمله سرطان پروستات مي‌گردد. يكي از كارشناسان محيط زيست، آلودگي محيط خصوصاً آب با فلزات سنگين را به عنوان بزرگترين گناهي كه بشر در طبيعت انجام مي‌دهد ارزيابي نموده است(12). 
 
در كتب و مراجع گوناگون، تعاريف و تفسيرهاي مختلفي از فلزات سنگين بعمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگين، وزن‌مخصوص بالاتر از 6 گرم بر سانتي‌مترمكعب مي‌باشد كه اين فلزات دارا هستند. اين فلزات داراي نقاط ذوب و جوش بسيار متفاوت مي‌باشند بطوريكه در اين گروه جيوه (Hg) پايين‌ترين نقطه‌جوش يعني 78/38- درجه سانتي‌گراد و موليبدن (Mo) بالاترين نقطه‌جوش معادل 4612 درجه سانتيگراد را دارا مي‌باشد. اكسيد فلزات سنگين، در جدول تناوبي، هر چه به طرف گازهاي نادر پيش برويم، در طبيعت پايدارتر است. حضور برخي از اين عناصر از نظر تغذيه حائز اهميت مي‌باشد در حاليكه در شرايط مشابه حضور برخي از آنها در بافت زنده مضر است. نياز پستانداران به روي و مس به مراتب بيشتر از يد و سلنيوم مي‌باشد. فلزات سنگين نظير آهن، روي و مس براي تعداد زيادي از آنزيمهاي فلزي در حكم يك كانون فعال هستند. با وجود اينكه اين فلزات در غلظت‌هاي پايين در بدن يافت مي‌شوند ولي اثر فوق‌العاده‌اي در بدن دارند. فلزات سنگين نظير نقره(Ag)، كادميوم(Cd)، قلع(Sn)، جيوه(Hg)، سرب(Pb) و همچنين فلزاتي كه خاصيت الكترونگاتيويته زيادي دارند مانند مس، نيكل و كبالت ميل تركيبي شديدي با گروه‌هاي آمين و سولفيدريل(SH) دارند. آنزيمها به وسيله اين فلزات متلاشي شده و قدرت آنزيمي خود را از دست مي‌دهند.
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكيده 4

فصل اول:خواص و كاربرد فلزات نقره،سرب و روي 6

مقدمه 7
كاهش سميت 8
1-2-اندازهگيري فلزات سنگين 10
1-3-روشهاي حذف فلزات سنگين از آبها و فاضلاب 11
1-3-1-روشهاي شيميايي حذف فلزات سنگين 11
1-3-2-روشهاي فيزيكي حذف فلزات سنگين 12
1-3-3-روشهاي بيولوژيكي حذف فلزات سنگين 12
1-4-نقره 13
1-4-1-معرفي 13
1-4-2-تاريخچه 15
1-4-3-منابع 16
1-4-4-خواص فيزيكي و شيميايي عنصر نقره 18
26/1Å : شعاع يوني 19
الكترونگاتيوي:93/1 19
حالت اكسيداسيون: 1 19
3/11Kj/molگرماي فروپاشي : 19
58/250Kj/mol :گرماي تبخير 19
0000000159/0Ohm. mمقاومت الكتريكي : 19
شكل الكتروني: s14d105 19
1-4-5-تركيبات نقره 21
1-4-6-كمپلكس‌هاي نقره 22
1-4-7-كاربردها 23
1-4-8-تاثيرات نقره بر محيط زيست و سلامتي انسان 25
1-4-9-ايزوتوپ 27
نيمه عمر ايزوتوپها به صورت زير مي‌باشد: 27
1-5-سرب 30
1-5-1-معرفي 30
1-5-2-تاريخچـــــــه 31
1-5-3-منابع 32
1-5-4-خواص فيزيكي و شيميايي عنصر سرب 34
نام: Lead 34
علامت اختصاري:  Pb 34
شماره: 82 34
گروه شيميايي: فلز ضعيف 34
گروه: 6 34
تناوب:  IVA 34
بلوك:    بلوك  p 34
جرم‌حجمي:  kg/m3 11340 34
سختي: 5/1 موهس 34
رنگ: سفيد متمايل به آبي 34
1-5-5-گونه‌هاي آلاينده سرب 36
1-5-5-2- Pb4+ 37
1-5-6-تركيبات آلي سرب 37
مي‌شود. 38
1-5-7-كاربردها 38
1-5-11-تأثيرات سرب روي انسان 44
1-5-14-ايزوتوپهــــــــــــا 46
1-6-1-معرفي 48
1-6-2-تاريخچه 48
1-6-3-منابع 50
1-6-4-خصوصيات فيزيكي و شيميايي روي 51
عدداتمي: 30 51
جرماتمي:  409/65 51
نقطهذوب: °C  73/419 51
نقطهجوش: °C  907 51
شعاعاتمي:  Å 53/1 51
ظرفيت: 2 51
رنگ: سفيد مايل به آبي 51
حالت استاندارد: جامد 51
نام گروه: 12 51
انرژي يونيزاسيون:  Kj/mol  394/9 51
شكل الكتروني: 1s22s2p63s23 p63d 104s2 51
شعاعيوني:  Å  74/0 51
الكترونگاتيوي:  65/1 51
حالت اكسيداسيون:2 51
دانسيته: 13/7 51
گرماي فروپاشي:  Kj/mol 322/7 51
گرماي تبخير:   Kj/mol 3/115 52
مقاومت الكتريكي:  Ohm m 00000005964/0 52
گرماي ويژه:J/g oK   39/0 52
دوره تناوبي: 4 52
شماره سطح انرژي: 4 52
اولين انرژي: 2 52
دومين انرژي: 8 52
سومين انرژي: 18 52
چهارمين انرژي: 2 52
1-6-5-تركيبات 53
1-6-6-كاربردها 55
1-6-7- اثرات روي بر روي سلامتي انسان و محيط زيست 58
1-6-8-ايزوتوپها 59
 

فصل دوم:مزوپورهاوكاربردهاي آنها 61

2-1-نانوتكنولوژي و نانومواد 61

2-2-تركيبات نانومتخلخل 67
2-4-تاريخچه 74
2-5-تركيبات نانومتخلخل مزوپوري 79
2-6-تركيبات مزوپوري SBA-15 80
2-6-1-ساختار حفره  SBA-15 81
2-7-سيستمهاي ناهمگن و بسترها 81
2-8-نانودندريمرها 82
2-8-1-ساختمان و نحوه سنتز نانودندريمرها 83
2-8-2-دندريمر پليآميد و آمين PAMAM 84
2-8-3-سميت و زيستسازگاري دندريمرها 85
2-9-سنتز و مكانيسم تشكيل مزوپورها 85
2-9-1-مكانيسم كلي 86

2-9-2-استفاده از قالب كوپليمرهاي غير يوني در تهيه مواد مزوپور 87

2-9-3-تثبيت كمپلكسهاي فلزات واسطه درون مزوپورها 94

2-9-4-مكانيزم قالبگيري كريستال مايع(LCT) يا تجمع ميلههاي سيليكاتي 96

2-9-5-مكانيسم چروك خوردن لايه سيليكاتي 97

2-9-6-مكانيسم جفت شدن دانسيته بار 98

2-9-8-مكانيسم بلور مايع سيليكاتروپيك(SLC) 100
2-9-9-مسير سنتز و مورفولوژي ذرات SBA-15 102
2-10-كاربردهاي مزوپورها 104
2-10-1-نقش كاتاليزوري 104
2-10-2-كشتي در بطري 104
2-10-3-جذب و جداسازي 105
2-11-كليات جذب‌اتمي 106
2-11-1-اصول 108

2-11-2-تجهيزات و دستگاه‌ها در جذب‌اتمي شعله 109

2-11-3-منبع تابش 111
2-11-4-اتم‌كننده‌ها در جذب‌اتمي 112
2-11-5-مراحل و فرايندهاي تشكيل اتم در شعله 114
2-11-6-تكفام سازها ياانتخاب‌گرهاي طول‌موج (MMED) 117
2-11-7-آشكارسازها 119
2-11-8-مزاحمتها در AAS 122
 
فصل سوم:بخش تجربي 126
3-1-مقدمه 127
3-2-مواد و دستگاه‌هاي مورد نياز 127
3-2-1-تهيه محلولها و استانداردها 127

3-3-بررسي ميزان جذب فلزات سنگين مختلف توسط جاذب 128

3-4-استخراج و بازيابي نمونه 129

3-5-بررسي پارامترهاي موثر بر استخراج و بازيابي 129

3-6-بررسي اثر مقدار جاذب 130
3-7-بررسي زمان استخراج 132
3-9-بررسي مقدار و نوع محلول بازيابي كننده 136

3-10-تعيين ظرفيت جاذب براي جذب  Pb2+ وZn2+ وAg+ 136

3-11-كاربرد جاذب براي پيش تغليظ 137
3-12-گستره خطي نمودار كاليبراسيون 137
3-13-فاكتور تغليظ 138
3-14-حد تشخيص (LOD) 139
3-15-بررسي دقت روش 142
3-16-بررسي مزاحمت‌ها 143
3-17-حذف Pb2+ و Zn2+ و Ag+ در نمونه‌هاي پساب 144
 
فصل چهارم:بحث و نتيجه‌گيري 146
فهرست منابع 150
 
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته محيط زيست و صنايع با عنوان نقش فلزات در محيط زيست،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پاورپوينت بررسي آسانسور و اجزاي آن

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۰۹:۵۹:۰۱    مهندس موسوي

پاورپوينت بررسي آسانسور و اجزاي آن

دانلود پاورپوينت با عنوان بررسي آسانسور و اجزاي آن در قالب pptx، قابل ويرايش و در حجم 39 اسلايد شامل معرفي آسانسور و اجزاي آن، اجزاي آسانسور كششي، اجزاي آسانسور، مزاياي آسانسورهاي هيدروليكي، تنوع در نحوه ي استقرار و انتقال نيرو به كابين، آسانسور هاي پانوراما (نمادار)، تابلو كنترل آسانسور، انواع ضربه گير ها، سيستم اضافه بار يا سيستم اور لود در زير كابين، انواع براكت و نحوه ي اتصال آن به سازه ي بتني و فولادي، مرحله ي نصب موتور و كابين، دتايل هاي اجرايي استانداردها


مشخصات فايل

تعداد صفحات 39
حجم 9771 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

عنوان: پاورپوينت بررسي آسانسور و اجزاي آن

تعداد اسلايد: 39 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

 اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان بررسي آسانسور و اجزاي آن مي باشد كه در حجم 39 اسلايد همراه با تصاوير زيبا تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

معرفي آسانسور و اجزاي آن

اجزاي آسانسور كششي

اجزاي آسانسور

مزاياي آسانسورهاي هيدروليكي

تنوع در نحوه ي استقرار و انتقال نيرو به كابين

آسانسور هاي پانوراما (نمادار)

تابلو كنترل آسانسور

انواع ضربه گير ها

سيستم اضافه بار يا سيستم اور لود در زير كابين

انواع براكت و نحوه ي اتصال آن به سازه ي بتني و فولادي

مرحله ي نصب موتور و كابين

دتايل هاي اجرايي استانداردها


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

پاورپوينت بررسي آسانسور و اجزاي آن،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         طرح و برنامه مهندسي نرم افزار تجزيه و تحليل سيستم باشگاه ورزشي چند منظوره

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۰۹:۰۴:۲۷    مهندس موسوي

طرح و برنامه مهندسي نرم افزار تجزيه و تحليل سيستم باشگاه ورزشي چند منظوره

طرح و برنامه مهندسي نرم افزار تجزيه و تحليل سيستم باشگاه ورزشي چند منظوره همراه با فايل رشنال رز و پاورپونت ارائه

دانلود طرح و برنامه مهندسي نرم افزار تجزيه و تحليل سيستم باشگاه ورزشي چند منظوره


تجزيه و تحليل سيستم باشگاه ورزشي UML يوزكيس دياگرام نمودار يوزكيس اكتور دياگرام نمودار اكتورها نمودار كلاس كلاس دياگرام نمودار حالت نمودار توالي نمودار همكاري اكتيويتي دياگرام نمودار فعاليت مهندسي نرم افزار يو ام ال دياگرام نمودارهاي UML نمودارهاي يو ام ال رشنال رز
دسته بندي مهندسي نرم افزار و UML
فرمت فايل zip
حجم فايل 338 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 30

طرح و برنامه مهندسي نرم افزار تجزيه و تحليل سيستم باشگاه ورزشي چند منظوره

محتواي فايل :

1) مقدمه و سناريو

2) كليه دياگرام ها و نمودار هاي uml

3) نمودار ERD

4) توضيحات پروژه

5) فايل mdl رشنال رز

6) پاورپوينت ارائه پروژه

 

بسيار كامل و با ارزش

قيمت فايل رشنال رز دربازار 25~50 هزارتومان

قيمت فايل ارائه در بازار 10~35 هزارتومان

قيمت نمودارهاي يو ام ال 18~25 هزارتومان

يعني ارزش واقعي اين پكيج تقريبا 100 هزار تومان استكه ما آن را با قيمت بسيار ناچيز به شما ارائه مي دهيم

دانلود طرح و برنامه مهندسي نرم افزار تجزيه و تحليل سيستم باشگاه ورزشي چند منظوره

طرح و برنامه مهندسي نرم افزار تجزيه و تحليل سيستم باشگاه ورزشي چند منظوره،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         تغذيه ورزشي در بهبود عملكرد ورزشكاران

بازدید :    ۱۳ تير ۱۳۹۷    ۰۹:۰۳:۴۱    مهندس موسوي

تغذيه ورزشي در بهبود عملكرد ورزشكاران

پيشرفت قهرمامان در رشته هاي گوناگون ورزشي تنها منوط به تمرينهاي دشوار و مداوم نيست بلكه كميت و كيفيت تغذيه قهرمانان است

دانلود تغذيه ورزشي در بهبود عملكرد ورزشكاران


تغذيه  ورزشكاران تحقيق تغذيه ورزشكارانغذاي وذرشكارانقهرمانان ورزشي
دسته بندي تربيت بدني
فرمت فايل doc
حجم فايل 19 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 14

فرمت ورد 14 صفحه

پيشرفت قهرمامان در رشته هاي گوناگون ورزشي تنها منوط به تمرينهاي دشوار و مداوم نيست ، بلكه كميت و كيفيت تغذيه قهرمانان است كه پيروزي يا عدم پيروزي آنان را در مسابقات مطرح مي سازد .

بدون تمرينهاي لازم و توجه به سوخت و ساز بدن و ضرورتهاي زيستي متكي به رژيم هاي مناسب ، موفقيت در امر ورزش امكان ندارد ، به بيان ديگر رژيم غذايي را مي توان به عنوان عامل مساعد كننده و تمرين هاي ورزشي را به عنوان عامل تسريع كننده به حساب آورد ، مجموع دو عامل فوق اصلي و ضروري به حساب مي آيند . گاهي تصور مي رود كه حذف كامل مواد چربي و نشاسته اي از رژيم غذايي و جايگزين ساختن مواد پروتئيني مانند گوشت ، ماهي ، پنير به جاي آنها در حفظ تناسب اندام ، اقدام شايسته اي است ، در صورتي كه استفاده از تمامي منابع غذايي با توجه به رژيم و انجام ورزشهاي متناسب بهتر مي توانند منظور آنان را تأمين كند.

دانلود تغذيه ورزشي در بهبود عملكرد ورزشكاران

تغذيه ورزشي در بهبود عملكرد ورزشكاران،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

          آخرین مطالب ارسالی

جدید      پاورپوينت معماري گرمابه
    نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم
    طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران
    نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستاان
    دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسكوني، مغازه تجاري و غيره
    ارزيابي عملكرد كاركنان - پژوهش كارشناسي ارشد مديريت
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات به همراه فهرست منابع و مواخذ
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع " تحليل ارتباط مدل تعالي EFQM و كارت امتيازي متوازن BSC " به همراه فهرست منابع و مواخذ
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي به همراه فهرست منابع و مواخذ

منو

درباره ما

گروه فناوري دسيس مفتخر است به توزيع برترين فايلهاي دانشجويي درايران.كاربر گرامي شما با چند كليك ساده با اطمينان كامل فايل را آني تحويل بگيريد