فايل دانشجويي و پژوهشي


فايل دانشجويي و پژوهشي

         تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۱۳:۰۹    مهندس موسوي

تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

فرمت فايل : doc

حجم : 66

صفحات : 30

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

مقدمه‌

مديريت‌ كيفيت‌ و علوم‌ اطلاع‌رساني‌ و كتابداري‌

مديريت‌ كيفيت‌ و نوآوري‌

اندازه گيري‌ سطح‌ مديريت‌ كيفيت‌

بحث‌

منابع‌

-------

در بخش‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، رابطه‌ بسياري‌ بين‌ نوآوري‌، تغيير و كيفيت‌ مشاهده‌ شد.بنابراين‌، يافته‌هاي‌ اين‌ تحقيق‌ تأييد مي‌كنند كه‌ رابطه‌ فراواني‌ بين‌ كيفيت‌ و نوآوري‌ وجود دارد. در عين‌ حال‌ نتايج‌ پيمايش‌ روشن‌ نمي‌كند كه‌ چرا كتابخانه‌هاي‌ نوآور نسبت‌ به‌ همتايان‌ كم‌ ابتكارتر خود، اهميت‌ بيش‌تري‌ به‌ كيفيت‌ فراگير مي‌دهند.

يك‌ توضيح‌ احتمالي‌ آن‌ است‌ كه‌ كتابخانه‌هايي‌ كه‌ موفق‌ به‌ جهش‌هاي‌ فناورانه‌ كوانتومي‌ شده‌اند بخصوص‌ به‌ يك‌ مفهوم‌ مديريتي‌ نياز دارند كه‌ قادر به‌ پايدارسازي‌ پيشرفت‌ و نگهداري‌ ــ و ارتقاي‌ تدريجي‌ ــ استانداردها از طريق‌ روندهاي‌ «كايزن‌مدار» باشد. بعلاوه‌، ويژگي‌ متمايز كننده‌ نوآوري‌ به‌ مثابه‌ فناوري‌ بالا و متخصص‌مدار [7، ص‌ 24 ] مستلزم‌ مفهوم‌ مكملي‌ از مديريت‌ است‌ كه‌ بر افراد و بر تلاش‌هاي‌ گروهي‌ تأكيد دارد.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۱۲:۱۸    مهندس موسوي

تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 91

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

ناشنوايي و كم شنوايي

ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

تعاريف
عوامل متعددي درتعريفي كه ما از نقص شنوايي به عمل مي آوريم دخالت دارند. اين عوامل عبارتنداز: شدت نقص شنوايي، سني كه نقص در آن رخ مي دهد و نوع نقص.

شدت نقص شنوايي
شنوايي را معمولا با دسي بل كه نوعي سنجش نسبي شدت صوت است اندازه گيري وگزارش مي كنند. دي سي بل صفر نمايانگر شنوايي بهينه است. وجود نقص تا 26 دسي بل طبيعي است.از 26تا70 دي سي بل كم شنوا واز 71دي سي بل به بالا ناشنوا تلقي مي شود.
فري سينا در تعريفي از نقص شنوايي، ابعاد فيزيكي وآموزشي آن را چنين توصيف كرده است:
شخص ناشنوا كسي است كه قدرت شنوائيش در حدي ناقص است كه فهم گفتار او از طريق گوش به تنهايي و يا به وسيله وسايل كمك شنوايي و يابدون آن را بامشكل مواجه مي سازد. شخص كم شنوا كسي است كه قدرت شنوائيش در حدي ناقص است كه فهم گفتار را ازطريق گوش به تنهايي و يا از طريق وسايل كمك شنوايي ويا بدون آن ها با مشكل مواجه ساخته اما از آن جلوگيري به عمل نمي آورد.
...
تحقيقات انجام شده در شيوه هاي ارتباطي
طرفداران روش گفتاري مدعي هستند كودكاني كه اجازه دارند بوسيله علايم ارتباط برقرار كنند كوششهاي لازم را براي يادگيري گفتار از خود نشان نميدهند.حاميان شيوه خلق الساعه معتقدند كه پيشرفت زبان در كودكاني كه مجاز نمي باشند از علايم ويا الفباي انگشتي استفاده كنند،كنداست فرايند يادگيري انگليسي تنها از طريق گفتار، پيشرفت زبان را به تاخير مي اندازد. هر دو گروه توانسته اند مثالهاي انفرادي از پيشرفتهاي موفقيت آميز مورد نظر خود ارائه دهند.اما اين سيستمها را چگونه مي توان مقايسه نمود؟ ايا بيشتر كودكان مبتلا به نقص شنوايي در يكي از اين روشها بهتر عمل مي كنند؟
مطالعات انجام شده در دو دهه اخير پاسخهايي بسيار قطعي در اختيار ما قرار داده اند پاسخهايي كه تعداد زيادي از معلمان ويژه را متعجب ساخته و انها را مجبور كرده است تا روشهاي خودرا در مورد آموزش كودكان ناشنوا مورد تجديد نظر قرار دهند. به عنوان مثال گلدين- ميداو وفلدمن (1975) كشف كرده اند كه شيوه گفتاري –يعني نمونه سنتي براي آموزش كودكان خردسال ناشنوا طي دهه هاي 1950 و 1960 موفقيتهاي محدودي داشته است. انها رشد زبان پنج كودك را از سن 18 ماهنگي كه از آموزشهاي گفتاري همراه با سايركودكان ناشنوا برخودار بوده اند مورد بررسي قرار داده اند.
...

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         تحقيق مسائل اجتماعي سالمندان (جامعه شناسي پيري)

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۱۱:۴۵    مهندس موسوي

تحقيق مسائل اجتماعي سالمندان (جامعه شناسي پيري)

تحقيق مسائل اجتماعي سالمندان (جامعه شناسي پيري)

فرمت فايل : doc

حجم : 64

صفحات : 84

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

بررسي مسائل اجتماعي سالمندان

بررسي جامعه شناسي پيري و سالمندي ديدگاهها و نظريات

فهرست مطالب
مقدمه
تعريف
نيازهاي سالمندان:
بيان مسأله:
اهميت مسئله:
اخبار جهاني سالمندي
اخبار كشوري سالمندي
ادبيات تحقيق
ديدگاه اسلامي پيرامون سالمندان
پيري‎شناسي اجتماعي
ديدگاه جامعه‎شناختي سالمندي
1- سالمندي از ديدگاه كاركردگرايي
2- سالمندي از ديدگاه تضاد
ضرورت حفظ بهداشت رواني سالمندان
الف) ديدگاه كاكردگرايانه: نظريه‎ي «عدم مشاركت»
ب) نظريه فعاليت
ج) نظريه مبادله
نظريه محيط اجتماعي
فرضيه‎ها:
مدل
منابع
پي نوشت ها
روش تحقيق
جامعه آماري
واحد جامعه آماري
روش نمونه‎گيري
حجم جامعه و نمونه آماري مورد تحقيق
-----------
فرضيه‎ها:
1- به نظر مي‎آيد سالمندان به دليل گريزناپذير بودن مرگ فعاليتهاي اجتماعي خود را كم يا ترك مي‎كنند و اين باعث بروز سريع‎تر عوارض پيري مي‎شود.
2- ظاهراً افراد سالمندي كه در دوران پيري فعال هستند از زندگي خشنودي بيشتري دارند و اين عامل باعث تأخير در بروز عوارض پيري مي‎شود.
3- اگر افراد سالمند از روابط و عمل متقابل اجتماعي خود خشنود باشند بروز عوارض پيري آنها به تأخير مي‎افتد.
4- به نظر مي‎رسد افراد سالمندي كه بيماريهاي مزمن ندارند بروز عوارض پيري آنها به تأخير مي‎افتد.
5- ظاهراً اگر افراد سالمند مشكلات اقتصادي و مالي نداشته باشند بروز عوارض پيري آنها با تأخير مواجه است.
6- اگر پشتيباني‎هاي اجتماعي از سالمندان وجود داشته باشد عوارض پيري آنها ديرتر ظاهر مي‎شود.
7- به نظر مي‎رسد توارث در تعيين طول عمر سالمندان و بروز عوارض پيري در آنها تأثير دارد.

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

تحقيق مسائل اجتماعي سالمندان (جامعه شناسي پيري)،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         تحقيق پارامترهاي بيروني در انگيزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي)

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۱۱:۲۱    مهندس موسوي

تحقيق پارامترهاي بيروني در انگيزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي)

تحقيق پارامترهاي بيروني در انگيزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي)

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 70

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي پارامترهاي بيروني در انگيزه دانش آموزان

(معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي)

بيان مسئله
آيا تا كنون از خود سئوال كرده ايد كه چرا بعضي از كودكان انگيزش پيشرفت سطح بالايي دارند و در رقابت با ديگران براي كسب موفقيت به سختي تلاش مي كنند در حالي كه عده اي ديگر انگيزه چنداني براي پيشرفت ندارند و براي كسب موفقيت از خود تلاش نشان نمي دهند. چه عواملي بر انگيزش پيشرفت كودكانمان تأثير مثبت و منفي بر جاي مي گذارد؟
...
ارتباطهاي دانش آموز- معلم
آموزش بدون ارتباط بي معناست. يكي از ابتدايي ترين و مهم ترين وظايف معلمان يادگيري نحوه ارتباط با دانش آموزان است. ارتباط دانش آموز-معلم تحت تأثير عواطف، احترام و اطمينان دو طرفه بايد باشد و نه تنها باعث افزايش سطوح انگيزش تحصيلي مي شود بلكه به دانش آموزان كمك مي كند تا از وابستگي به معلم دوري مي كنند.
نخستين هدف معلمان در كلاس بايد ايجاد يك رابطه مثبت، دوستانه و حمايت كننده با دانش آموزان باشد. بديهي است اين هدف به طرق مختلف در تعاملات روزانه، هفتگي و ماهانه در مدرسه انجام مي گيرد، اما نخستين روزهاي آشنائي و ورود دانش آموزان به مدرسه از اهميت خاصي برخوردار است. در ذهن دانش آموزان نيز، همانند ديگر انسانها در اولين برخورد اشخاص برداشت نسبتا پايداري به وجود مي آيد.
...

فهرست مطالب:
بيان مسئله
مفهوم انگيزش:
انگيزش بيروني:
مباني نظري:
نظريه تقويت:
نظريه دسي :
نظريه مزلو:
ارائه راهكارهايي براي به حداقل رساندن پيامدهاي منفي انگيزش بيروني:
معلم- انگيزش
ارتباطهاي دانش آموز- معلم
اجتناب از شوخي با دانش آموزان:
اجتناب از آموزش تبعيض آميز مبتني بر تعصبات غير منطقي:
اجتناب از ايجاد پيوندهاي وابسته با دانش آموزان:
جهت دهي مجدد اسنادهاي موفقيت و شكست دانش آموزان:
خانواده- انگيزش
همكاري والدين با معلم
گروه همسالان-انگيزش:
راهكارهايي جهت تقويت رفتار يادگيري در گروه ها در جدل زير آمده است:
محيط آموزشي(مدرسه-كلاس)-انگيزش
خلاصه و نتيجه گيري
نوع تحقيق:
منابع

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

تحقيق پارامترهاي بيروني در انگيزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي)،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پروژه حقوقي هواپيماربايي و امنيت پرواز

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۱۰:۱۱    مهندس موسوي

پروژه حقوقي هواپيماربايي و امنيت پرواز

پروژه حقوقي هواپيماربايي و امنيت پرواز

فرمت فايل : doc

حجم : 422

صفحات : 58

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
چكيده
مقدّمه
فصل اوّل : كلّيّات و تعاريف
گفتار اوّل : سير تاريخي هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز
گفتار دوم : تعريف هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز
گفتار سوم : شروع به جرم
گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپيماربايي
گفتار پنجم : هواپيماربايي جرم مستمر
فصل دوم : ابعاد بين الملل هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز
گفتار اوّل : معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو (ايران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم : كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويب شد)
گفتار سوم :‌كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويب كرد)
گفتار چهارم : كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليه امنيّت هواپيمايي كشوري
گفتار پنجم : ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع
فصل سوم : جرايم عليه امنيّت پرواز در قانون جزاي ملّي
گفتار اوّل : جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوّب 1328
گفتار دوم : جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيّت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوّب 49
گفتار سوم : قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوّب 15/3/51
گفتار چهارم : جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوّب 75
نتيجه گيري
پيوست‌ها
فهرست منابع و مآخذ
---------

هواپيماربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي

سير تاريخي هواپيماربايي و جرايم عليه امنيت پرواز

اولين حادثه هواپيماربايي در جهان در سال 1930 و در آغاز جنگ سرد بين شرق و غرب به وقوع پيوست؛ توسط چند انقلابي پرو. از اين تاريخ به بعد تا 1947 هيچ هواپيماربايي ديگري رخ نداد؛ اما بعد از آن هواپيماربايي افزايش پيدا كرد.
در سال 1947 سه نفر رمانيايي هواپيمايي كشور خود را ربوده و در تركيه فرود آمدند و در طّي 3 سال بعد 14 هواپيمايي موفّقيّت آميز ديگر در اروپاي شرقي توسط افرادي كه سعي در گريختن داشتند رخ داد.
بين سال 1961 تا 1968 حدود 66 مورد هواپيماربايي به وقوع پيوست، به طور كلّي تعداد هواپيماربايي در جهان از سال 1930 تا 1981، 364 مورد در بوده كه 124 مورد آن در امريكاي شمالي، 103 مورد در امريكاي جنوبي، 83 مورد در اروپا، 40 مورد در آسيا و 14 مورد در افريقا اتّفاق افتاده، كه بيشترين هواپيماربايي در امريكاي شمالي صورت گرفت.
...

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

پروژه حقوقي هواپيماربايي و امنيت پرواز،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         تحقيق پروتئوميك PROTEOMICS

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۰۹:۰۹    مهندس موسوي

تحقيق پروتئوميك PROTEOMICS

تحقيق پروتئوميك PROTEOMICS

فرمت فايل : ppt

حجم : 1233

صفحات : 41

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

پروتئوميك

پروتئوم و پروتئوميك
نقاط عطف در تاريخ تكامل پروتئوميك
دلايل تمركز روي پروتئوميك
پيچيدگي هاي موجود در پروتئوميك
تقسيم بندي پروتئوميك
تكنيك هاي پروتئوميك
الكتروفورز دوبعدي (2-DE)
بعد اول IsoElectric Focusing (IEF)
بعد اول Immobilized PH Gradian(IPG)
آماده سازي نمونه
زمان مناسب براي IEF
مرحله تعادل بين دو بعد الكتروفورز
بعد دوم : SDS - PAGE
انواع ژل هاي SDS - PAGE
اشكالات استفاده از 2-DE
روش هاي ديگر جداسازي
برخي از روش هاي آشكار سازي
رنگ آميزي
آناليز تصوير ژل هاي دو بعدي
پايگاه هاي داده و نرم افزارها
طيف سنجي جرمي (MS)
طيف سنجي جرمي متوالي
MALDI-TOF
ESI
تعيين توالي پپتيدها با استفاده از انگشت نگاري جرم پروتئين
تراشه هاي پروتئيني
كاربردهاي پروتئوميك
بحث

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

تحقيق پروتئوميك PROTEOMICS،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         مقاله بررسي و محافظت مركبات از سرما و يخبندان

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۰۸:۳۲    مهندس موسوي

مقاله بررسي و محافظت مركبات از سرما و يخبندان

مقاله بررسي و محافظت مركبات از سرما و يخبندان

فرمت فايل : doc

حجم : 244

صفحات : 13

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

مقدمه
انواع يخبندان
علايم صدمات يخ زدگي
محافظت درختان ميوه در مقابل سرما و يخ زدگي
محل كاشت
انتخاب واريته
انتخاب پايه
عمليات كشت و كار
روش هاي محافظت از يخ زدگي در كوتاه مدت
هرس مركبات پس از يخ بندان
منابع

در اين تحقيق به ذكر سرما و يخبندان كه هر ساله مركبات را تهديد مي كند و به آن صدمه وارد مي آورد مي پردازيم .

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

مقاله بررسي و محافظت مركبات از سرما و يخبندان مقاله بررسي و محافظت مركبات از سرما و يخبندان فرمت فايل : doc حجم : 244 صفحات : 13 گروه : كشاورزي و زراعت توضيحات محصول : مقدمه انواع يخبندان علايم صدمات يخ زدگي محافظت درختان ميوه در مقابل سرما و يخ زدگي محل كاشت انتخاب واريته انتخاب پايه عمليات كشت و كار روش هاي محافظت از يخ زدگي در كوتاه مدت هرس مركبات پس از يخ بندان منابع در اين تحقيق به ذكر سرما و يخبندان كه هر ساله مركبات را تهديد مي كند و به آن صدمه وارد مي آورد مي پردازيم . قيمت محصول : 3000 تومان دانلود،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

          آخرین مطالب ارسالی

جدید      پاورپوينت معماري گرمابه
    نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم
    طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران
    نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستاان
    دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسكوني، مغازه تجاري و غيره
    ارزيابي عملكرد كاركنان - پژوهش كارشناسي ارشد مديريت
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات به همراه فهرست منابع و مواخذ
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع " تحليل ارتباط مدل تعالي EFQM و كارت امتيازي متوازن BSC " به همراه فهرست منابع و مواخذ
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي به همراه فهرست منابع و مواخذ

منو

درباره ما

گروه فناوري دسيس مفتخر است به توزيع برترين فايلهاي دانشجويي درايران.كاربر گرامي شما با چند كليك ساده با اطمينان كامل فايل را آني تحويل بگيريد