مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك ها بر مهارت هاي حركتي پسران كم توان ذهني


فايل دانشجويي و پژوهشي

         مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك ها بر مهارت هاي حركتي پسران كم توان ذهني

بازدید : <~PostViwe~>    1397/5/15     ۱۶    thesis88

مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك ها بر مهارت هاي حركتي پسران كم توان ذهني آموزش پذير

مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك ها بر مهارت هاي حركتي پسران كم توان ذهني آموزش پذير

فرمت فايل : doc

حجم : 101

صفحات : 58

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك ها بر مهارت هاي حركتي پسران كم توان ذهني آموزش پذير

 

1 مقدمه

 

مطالعه چگونگي رشد و نمو بدني و عوامل تاثير گذار در آن از نخستين مسائل رشد و تكامل آدمي به شمار مي  رود. در بحث از رشد و تكامل بدني طبعا با توان كنترل اعضاي بدن مواجه خواهيم شد يعني كودك چگونه مي تواند به تدريج اعضاي گوناگون بدنش را تحت كنترل خودش درآورده و آنها را به شكل مطلوب و مورد نيازش حركت دهد و كيفيت حركات اعضايش را كنترل كند.  

 

دوره هاي كودكي، نوجواني و بزرگسالي مانند حلقه هاي زنجير به هم پيوسته اند و هر كدام از اين دوره ها در شكوفايي استعدادها و بروز توانمندي هاي مختلف نقش مهمي ايفا مي كنند، ولي از ميان اين دوره ها، كودكي مهم ترين و حساس ترين دوره است. ( روحاني رانكوهي، سيده مهديه. (1378)" توصيف وضعيت هماهنگي چشم و دست دختران دانش آموز 7 تا 9 ساله شهر رامسر و مقايسه آن با نرم موجود" پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.) با توجه به حساسيت و اهميتي كه در اين زمينه وجود دارد، لزوم توجه بيش از پيش در شناخت و رفع نيازهاي حركتي كودكان احساس مي شود. بديهي است اگر جريان رشد كودك سير طبيعي خود را طي نكند، تمام مراحل زندگي را تحت الشعاع قرار مي دهد.( نمو و باليدگي بدني ترجمه عباس بهرام. عنوان كامل در بالا)تجارب و يادگيري هاي اوليه زندگي فرد در فرايند يادگيري آتي نقش بسزايي دارند. در واقع تجربيات گذشته نقش اساسي و مهمي را بازي مي كنند. بخش مهمي از اين يادگيري ها را يادگيري هاي حركتي تشكيل مي دهند.(هي وود، كاتلين ام.(1384) "رشد و تكامل حركتي در طول عمر" ترجمه: دكتر مهدي نمازي زاده و دكتر محمد علي اصلانخاني، انتشارات سمت، تهران، چاپ ششم.) نتايج شواهد پژوهشي فروان حاكي از تاثير مثبت فعاليت هاي ورزشي بر مهارت هاي حركتي و برعكس مي باشد. تحقيقات(13)  نشان داد كودكان كم توان ذهني [1] كه در ورزش ها شركت كرده بودند، نمرات مهارت هاي حركتي پايه اي شان بالا بود ولي به سطح عملكرد كودكان سالم نرسيد. بنابراين، تمرينات اضافي، ترجيحا تكاليف ويژه  براي توسعه و بهبود مهارت هاي حركتي پايه اي كودكان كم توان ذهني بايد مورد توجه قرار گيرد(18) . بعلاوه توسعه اين مهارت ها بايد جزء مهمي از برنامه هاي كلاس تربيت بدني تمام مدارس ابتدائي- استثنايي براي افزايش مشاركت هاي ورزشي و فعاليت هاي بدني طولاني مدت براي بهبود توانايي هاي حركتي  و به دنبال آن بهبود سطح زندگي آنها در نظر گرفته شود (6) .

 

 


 

[1]   Intelectully disabled 

2 بيان مساله

 

ناهنجاري هاي ذهني با وجود پيشرفت علم و بهداشت جهاني همچنان يكي از موارد اصلي پيش روي بشر است. بيشترين درصد نا هنجاري هاي ذهني در جهان اختصاص به افراد  كم توان ذهني دارد.  تحقيقات نشان داده است كه اين افراد نه تنها از نظر ذهني با همسالان خود تفاوت دارند بلكه از نظر جسمي نيز در سطوح پايين تري قرار دارند. براي مثال نشان داده شده است كه افراد كم توان ذهني سطوح پاييني را در آزمون هاي استاندارد آمادگي كسب مي كنند، بويژه در اندازه گيري هاي استقامت قلبي – عروقي، تركيب بدني، قدرت و استقامت عضلاني و هماهنگي (8) . همچنين براساس ادبيات پيشينه، اين نكته نشان داده شده است كه كودكان كم توان ذهني اجراي مهارت هاي حركتي پايه اي [1] ضعيف تري نسبت به كودكان سالم دارند(9) . مهارت هاي حركتي پايه تحت عنوان بلوك هاي سازنده براي رشد اكثر مهارتهاي حركتي پيچيده و مهارت هاي ويژه ورزشي ذكر شده اند (6).

 

تحقيقات (13) نشان داد كه كودكان كم توان ذهني در تمامي آيتم هاي مهارت هاي حركتي پايه اي ويژه نسبت به همسالان سالم خود نمرات پايين تري را كسب كرده اند ولي اين ميزان در آيتم هاي مختلف، متفاوت بود. چون اين كودكان از نظر شناختي مشكل دارند،  برخي از تكاليف حركتي ممكن است مشكلات زيادي براي كودكان كم توان ذهني ايجاد كند كه مي تواند به استفاده بيشتر از اطلاعات شناختي كه براي اجراي موفق تكليف ضروري است مربوط شود. انتظار مي رود كه تكاليف حركتي پيچيده نسبت به تكاليف حركتي ساده، ارتباط قويتري با كاركرد شناختي كودكان داشته باشند (17).

 

يافته هاي تحقيقات مختلف اهميت مهارت هاي حركتي پايه را نشان داده اند. شواهد تحقيقي بيان مي كند كه مهارت هاي حركتي پايه به كودكان اجازه مي دهد تا در فضا حركت كنند (22). نسبت به پاسخ به محرك هاي مختلف آگاهي ايجاد مي كند (14). مهارت هايي كه به طور نامناسب در ابتداي كودكي پذيرفته شده اند، ممكن است در عملكرد حركتي سال هاي بعد زندگي اثرات منفي داشته باشد (11). در صورتي كه تسلط يافتن بر اين مهارت ها شرط و لازمه ي موفقيت در فعاليت هاي ويژه ورزشي است (7)، كودكاني كه در الگوهاي اساسي اين مهارت ها ناموفق هستند، نمي توانند شركت موثر و موفقي در فعاليت هاي ورزشي داشته باشند و نياز هاي حركتي زندگي روزمره را تامين كنند. با توجه به اينكه حركت با شناخت و ذهن ارتباط مستقيمي دارد، آن دسته از افرادي كه از نظر شناختي و ذهني مشكل دارند نسبت به افراد سالم توانايي كم تري در اجراي تكاليف حركتي خواهند داشت. رشد مهارت هاي حركتي پايه در كودكان كم توان ذهني اهميت بيشتري دارد زيرا اين مهارت ها رشد شناختي كودكان را تسهيل مي كنند (16) و مشاركت هاي مثبتي در زندگي روزمره اين افراد دارند (20).

 

بنابراين رشد مهارتهاي حركتي پايه در دوران كودكي مي تواند علاوه بر اينكه در همين دوران باعث لذت بردن از فعاليت ها و بازي ها شود در سال هاي بعد زندگي نيز مي تواند سبب توسعه آمادگي گردد كه اين خود مي تواند سبك زندگي فعال را توسعه، خطر هاي سلامتي را كاهش و ظرفيت انجام كار را افزايش دهد تا در آينده نياز براي رفتن به آسايشگاه كاهش يابد (8).

 

همانطور كه مي دانيم ورزش و تربيت بدني يكي از اركان اصلي آموزش مي باشند كه مهارت هاي پايه اي درشت [2] و ظريف[3] را در بر مي گيرند. در مورد افراد با معلوليت هاي مختلف، امروزه نقش ورزش به عنوان يك عامل مهم و تأثير گذار قطعي به نظر مي رسد. اما آنچه نياز به تحقيق و بررسي بيشتر دارد چگونگي اثر گذاري آن و نيز نحوه استفاده بهينه از ورزش در بهترين زمان و مكان و شرايط سني براي هر چه تأثير گذارتر بودن آن است. گروه كم توانان ذهني به عنوان جامعه بزرگي از معلولين كه اتفاقاُ بيشترين اصلاح پذيري را دارند همواره مورد توجه هستند و حال بايد ديد نقش ورزش در بازگشت آنان به روند عادي زندگي چگونه است. در حقيقت آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد، تدوين يك برنامه تربيت بدني منظم و زمان بندي شده و مقرون به صرفه با توجه به سن و شرايط فيزيكي مشخص است تا كودك كم توان ذهني بتواند حداكثر ظرفيت خود را در سن مورد نظر كسب كند.

 

 اگرچه چندين مطالعه مهارت هاي حركتي پايه (9) و اثرات مثبت تمرينات و فعاليت بدني روي سلامتي و بهزيستي (8) افراد كم توان ذهني را مورد بررسي قرار دادند، اطلاعات كمي درباره ي تاثير برنامه هاي ورزشي و ورزش هاي تخصصي از قبيل بسكتبال روي مهارت هاي حركتي پايه اي كودكان كم توان ذهني وجود دارد.

 

به همين خاطر تحقيق حاضر در نظر دارد تا تاثير يك دوره برنامه ي حركتي اسپارك و تكنيك هاي بسكتبال را در بهبود مهارت هاي حركتي پايه اي درشت پسران كم توان ذهني آموزش پذير  سنين 9 الي  13 مدارس استثنايي شهرستان اروميه بررسي و مقايسه كند.

 

 


 

[1] Fundamental motor skills

 

[2]  Gross motor skill

 

[3]  Fine motor skill

قيمت محصول : 45000 تومان

دانلود

     ادامهـ مطلبـ         

          آخرین مطالب ارسالی

جدید     پاورپوينت آشنايي با مدل تعالي سازماني
    پاورپوينت طلاق و عوامل
    بررسي خصوصيات ، نحوه طراحي و نحوه پاسخگويي سوالات چند گزينه‌اي سنجش و اندازه گيري
    نرخ بهره بانكي
    خلاصه كتاب مديريت راهبردي در رسانه از نظريه تا اجرا نوشته لوسي كونگ ترجمه دكتر علي اكبر فرهنگي
    پاورپوينت معماري ساختمان كتابخانه ملي ايران
    پاورپوينت مطالعات تحقيقاتي شماره يك و سه مفروضات بنيادي حسابداري
    پاورپوينت مباني نظري فرودگاه + ضوابط و استاندارد
    پاورپوينت نظريه صفت ريموند كتل
    مقاله ارشد حقوق- تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه

منو

درباره ما

گروه فناوري دسيس مفتخر است به توزيع برترين فايلهاي دانشجويي درايران.كاربر گرامي شما با چند كليك ساده با اطمينان كامل فايل را آني تحويل بگيريد